1 januari 2012

IHH overlegbijeenkomst

Volgens het rapport van de Verenigde Naties:

– Leven wereldwijd 907 miljoen mensen op de grens van honger;

– Leven wereldwijd 1,1 miljard mensen zonder schone waterbronnen;

– Leven wereldwijd 2,6 miljard mensen onder ongezonde levensomstandigheden;

– Bestaan er wereldwijd 30 miljoen asielzoekers;

– Overlijden er wereldwijd 6 miljoen kinderen ten gevolge van ongezonde voeding;

– Bestaan er wereldwijd 143 miljoen weeskinderen.

Het is onmogelijk om stil te blijven terwijl mensen zich in zulke slechte omstandigheden bevinden op de wereld en wij dezelfde wereld delen. IHH Nederland heeft daarom voor mensen in arme gebieden voedingsprojecten op. Ook heeft IHH Nederland water projecten, gezondheidsprojecten voor gehandicapten en zieken, weeskinderenprojecten, onderwijsprojecten waarbij voor degenen die geen middelen hebben om onderwijs te volgen bijvoorbeeld scholen worden gebouwd en huisvestingprojecten voor daklozen opgezet. Met deze projecten geeft IHH Nederland duizenden mensen hoop. Desondanks zijn er nog miljoenen mensen die wachten op onze hulp.

Met de overlegbijeenkomst op 1 januari 2012 heeft IHH een grote stap gezet namens de mensheid aan het begin van dit nieuwe jaar.

Aan de bijeenkomst die in Amsterdam plaatsvond hebben ongeveer 30 personen deelgenomen. De voorzitter Huseyin Gunduz heeft een presentatie gegeven van de werkzaamheden die IHH Nederland tot nu toe heeft verricht. De bijeenkomst werd geleid door IHH buitenlandse zaken verantwoordelijke Selami Yuksel. Tijdens de vergadering werd besproken welke nieuwe hulpprojecten IHH Nederland kan opzetten en hoe IHH kan worden promoot. Het bestuur heeft het gehad over de lokale structuur en de agentschappen en gevraagd naar de opvattingen van de deelnemers. Aan het einde van de bijeenkomst heeft promotie verantwoordelijk Murat Kurt alles samengevat en een evaluatie gedaan. Na de bijeenkomst hebben de deelnemers en organisatoren samen gegeten.

Delen