13 mei 2022

Hulp voor Oekraïense vluchtelingen

Na de aanslag van Rusland in Oekraïne zijn veel slachtoffers gevallen en tientallen burgers gewond geraakt. Het geweld dat alsmaar toeneemt, heeft ervoor gezorgd dat honderden huizen vernietigd zijn geraakt en steeds meer burgers in een benadeelde positie zijn terecht gekomen. Sinds de aanslagen zijn meer dan 5 miljoen Oekraïners op de vlucht naar buurlanden, waaronder Polen. Dit aantal, waarbij duizenden mensen in korte tijd gevlucht zijn, is volgens deskundigen een zeldzame situatie in de geschiedenis van oorlogen. Als de oorlog op deze manier wordt voortgezet zal het aantal vluchtelingen in miljoenen toenemen. Zodoende is de kans op een humanitaire crisis groot, waardoor de verantwoordelijkheid van humanitaire hulporganisaties ook groter zal worden.

IHH Nederland houdt de situatie in Oekraïne sinds het begin van de oorlog in de gaten en heeft middels diverse communicatiebronnen de voorbereidingen voor humanitaire hulp getroffen. Op dit moment bevindt de meerderheid van de vluchtelingen zich in Polen, waardoor internationale hulporganisaties hun hulpprojecten focussen op de situatie in Polen. Gaandeweg neemt het aantal van vluchtelingen in Roemenië, Moldavië en Hongarije ook toe. IHH Nederland zal zich, na diverse gesprekken met de partnerorganisatie in Roemenië, focussen op de Oekraïense vluchtelingen in Roemenië.

Bij deze gelegenheid heeft bestuurslid Selami Yüksel kant en klare voedselpakketten uitgedeeld aan vluchtelingen uit Oekraïne bij de Isaccea-grenspoort in de Roemeense regio Dobrudja. Daarnaast werd er van tijd tot tijd hulpacties uitgevoerd voor de oorlogsslachtoffers in de stad Izmajil, die binnen de grenzen van Oekraïne ligt. In de periode 20 maart 2022 zijn Oekraïense vluchtelingen voorzien van 1300 kant en klare maaltijdpakketten.

Delen