31 december 2023

Hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Libië

Op 10 september 2023 vond er in het oosten van Libië, in de steden Benghazi, Bayda, Marsa, Sousse en Derna, een grote overstromingsramp plaats. Daarbij kwamen circa 12.500 mensen om het leven bij, en meer dan 10.000 anderen werden als vermist geregistreerd. Als gevolg van deze ramp hebben duizenden huizen grote schade opgelopen en zijn momenteel onbewoonbaar. Het leed van de bevolking in Libië is sindsdien even groot als de ramp zelf.

In 2011 kwam het volk in opstand tegen het regime. Samen met de interne oorlog die in 2014 uitbrak, werd de politieke en economische stabiliteit in Libië verstoord. De bevolking die jarenlang in welvaart leefde, met het land die boven het wereldgemiddelde scoorde, bevond zich plotseling in armoede. De overstromingsramp in het oosten van het land hebben een zeer negatieve invloed gehad op de bevolking, die tot op vandaag de dag nog steeds de moeilijkheden als gevolg van de binnenlandse oorlog verdragen. De situatie is zodanig verslechterd dat zowel nationale als internationale hulporganisaties, zelfs in deze situatie, de slachtoffers van de overstroming niet voldoende hebben kunnen bereiken. Dit heeft zware consequenties gehad voor de humanitaire situatie van de bevolking, en daarmee de ellende waarmee ze kampen.

De afwezigheid van stabiele infrastructuur heeft het werk van de lokale overheden des te meer vermoeilijkt. Herstel is daarom nog steeds ver te zoeken.

De infrastructuur in de getroffen regio’s hebben voor 70% schade opgelopen. Hierbij zijn in totaal 11 vitale bruggen verwoest, 6 in Derna en 5 in andere oostelijke steden.

In steden en dorpen in het oosten van het land is 80% van de ondergrondse waterleidingen vernietigd. De helft van alle wegen hebben schade opgelopen.

Bovendien is 95% van de onderwijsinstellingen beschadigd, waarbij momenteel in 15 districten 114 scholen onbruikbaar zijn.

In een regio die zo zwaar getroffen is, is het verlenen van noodhulp aan de getroffen mensen een belangrijke humanitaire taak.

IHHNL heeft de volgende inspanningen ondernomen:

  • Het starten van een noodcampagne na de ramp.
  • Het sturen van hulpvrijwilligers naar het land in de eerste dagen van de ramp en de realisatie van een nood voedselcampagne.
  • Het uitvoeren van onderzoeken door de eerste groep vrijwilligers om de benodigde hulpprojecten voor de komende periode te bepalen.
  • Distributie van dekens en elektrische kachels volgens de vastgestelde behoeften.
  • Het verstrekken van winkelbonnen zodat de getroffenen zelf hun eigen behoeften kunnen aanschaffen.

In lijn met de informatie van de partnerorganisatie in Libië zullen de hulpinspanningen voor slachtoffers van de overstroming in de komende tijd worden voortgezet.

Delen