28 oktober 2015

Het Verwaarloosde Volk!.. Arakan

De Arakaanse moslims: het onderdrukte volk, de mensen waarvan de huizen zijn verbrand in Zuid-Azië, de mensen die uit hun eigen vaderland zijn verdreven, de hulpbehoevende mensen die zijn vergeten… De Arakaanse moslims hebben 325 jaar als een onafhankelijke staat bestaan tot de bezetting van de Engelsen. Echter, heeft dit volk de afgelopen 50 jaar doorgemaakt in onderdrukking en wreedheden. Er wordt een gruwelijke genocide gepleegd. Het zijn vreemdelingen geworden in hun eigen land waar ze al honderden jaren hebben geleefd. Deze mensen zoeken massaal hun toevlucht in buurlanden, omdat in hun eigen land hun burgerschap hen wordt ontnomen evenals ze niet mogen beschikken over mensenrechten. Omdat ook Bangladesh deze mensen niet wil ontvangen vinden veel van deze mensen jammergenoeg de dood tijdens hun hoopvolle reis naar de bevrijding over de oceaan. Het meest pijnlijke is dat men niet weet óf niet wil weten hoeveel van deze mensen er dood gaan tijdens de reis.

Ondanks al deze slechte omstandigheden zijn er honderdduizenden Arakaanse moslims die Bangladesh en/of Thailand hebben bereikt en hier hun toevlucht zoeken. Deze mensen die zijn gevlucht voor de martelingen, de wreedheden, de dood en hun toevlucht hebben gezocht in deze landen zijn hier helaas tegen een andere vorm van de dood gelopen, namelijk: onvoldoende voedsel en onhygiënische vluchtelingenkampen… Vooral in Bangladesh, op de grens van Myanmar, wonen er tienduizenden Arakaanse moslims op kleine vluchtelingenkampen in huizen die zijn gebouwd van afval. Deze vluchtelingenkampen beschikken over geen enkele infrastructuur. Er wonen heel veel mensen op een klein stukje grond. De basisvoorzieningen als wegen, water, elektriciteit, school en ziekenhuizen die er moeten zijn op dergelijke vluchtelingenkampen ontbreken. Men durft er amper op te hopen, laat staan dit beschouwen als een luxe.

Hoeveel mensen wonen er op deze kleine nederzettingen en hoeveel gaan er dood? Niemand die dit weet… Deze mensen staan namelijk nergens op de wereld ingeschreven als burger van dat land.

Wij delen dezelfde wereld met deze onderdrukte en verdreven volk en vinden dat ook deze mensen het recht hebben op een normaal bestaan. Ook deze mensen hebben, net als wij, recht op mensenrechten en vrijheid. Ook deze mensen hebben, net als wij, recht op het gebruiken van de zegeningen van deze wereld.

Onze filantropen, de donateurs van de Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland, zijn zich hier gelukkig al jaren van bewust en komen hun humanitaire plichten na door de Arakaanse moslims te steunen. Elk jaar weer blijven zij -met name tijdens de Ramadan en Offerfeest- deze mensen financieel steunen. Tijdens het offerprogramma in 2012 hebben 490 donateurs offers gebracht voor de Arakaanse moslims en wij hebben ervoor gezorgd dat zij deze hebben ontvangen. Bovendien zijn er aan 1000 gezinnen paketten uitgedeeld die basisbenodigheden aan voedsel, huishoudelijke spullen en kleding bevatten. We hebben het op deze vluchtelingenkampen ook mogelijk gemaakt om aan schoon drinkwater te komen door er waterputten te graven. Tot nu toe zijn er 30 waterputten gegraven en deze zijn in werking, momenteel is men nog bezig met het graven van 7 waterputten.

Al vergeet heel de wereld de onderdrukte, hulpbehoevende slachtoffers;

Wij, als Internationale humanitaire hulporganisatie Nederland, zullen hen niet vergeten.

 

Delen