13 augustus 2020

Het Qurban programma 2020 is succesvol verlopen

In het kader van het Qurban programma 2020 hebben wij in 25 landen 25.063 offers uitgebracht.

Ook dit jaar zijn jullie offers weer uitgebracht en volgens de juiste islamitische normen aan 626.576 behoeftigen uitgedeeld.

Zoals u weet, heeft de coronavirus-epidemie de hele wereld getroffen. Arme landen zijn het meest getroffen. Verstoringen in voedselvoorzieningsketens en het gebrek aan adequate gezondheidsinfrastructuur hebben de levensomstandigheden in arme landen nog moeilijker gemaakt. In dit verband hebben wij als IHH Nederland met uw donaties honderdduizenden arme mensen bereikt die vlees op tafel hebben kunnen zetten. Onder deze moeilijke omstandigheden is uw hulp vitaler geworden.

Onze partnerorganisaties en vertegenwoordigers in de landen waar we vanwege de coronavirus-epidemie niet heen konden, hebben het nodige werk volledig verricht. De armen in de verste uithoeken van de wereld zijn geïdentificeerd en het qurban vlees heeft hen bereikt.

Dankzij het Qurban programma dat wij dit jaar hebben georganiseerd, hebben we opnieuw de krachten gebundeld met onderdrukte regio’s over de hele wereld, waaronder Afrika, Centraal- Azië, Zuid Azië en de Balkan. We hebben opnieuw onze broederlijke naastenliefde gedeeld en wederom de zegeningen van armen ontvangen.

Ook dit jaar hebben jullie donaties vreugde gebracht aan honderdduizenden behoeftigen. Uw donaties hebben gezorgd voor baraka, baraka voor delen en delen voor smeekbedes.

Delen