28 oktober 2010

Haiti hulpprogramma

Reisverslag Sandra Rénélique

Haïti 7 januari – 5 februari 2011

Mijn eerste doel was het overhandigen van het geld van IHH (Internationale Humanitaire Hulporganisatie) uit Nederland en Esmaa Alariachi (van de meiden van halal), dat was bestemd voor de kinderen van L’École Verte d’Haïti. Er werd meteen een begin gemaakt met het naaien van uniformen, het timmeren van meubilair, het graven van waterputten en het inrichten van de schoolkantine.

Er is een logo gemaakt door Mackenson Cozzi, een Haïtiaans/Italiaans kind. De kinderen van l’École Verte vonden het ontwerp geweldig en hebben het geaccepteerd als het officiële logo van de school.

Ik heb met de leraren en de directie van de school gesproken over een cursus die in de zomer wordt gegeven door Thélème international. Het betreft een lesmethode Frans.

Mijn tweede doel was het creëren van een juridische structuur waarbinnen het Haïtiaanse project zal worden opgebouwd. We streven naar het oprichten van een Haïtiaanse stichting waarin meerdere sectoren van de Haïtiaanse gemeenschap zijn vertegenwoordigd. Maar ook denken we aan vertegenwoordigers van Grand-Goâve Online en van de school. Voor de boekhouding en het jaarverslag willen we gebruik maken van externe professionals. Het is mij nog niet gelukt om deze Foundation daadwerkelijk te stichten maar er wordt in Nederland en Haïti hard gewerkt om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.

Dit hebben we de eerste week gedaan en besproken:

Ik heb vooral vergaderd met verschillende vertegenwoordigers van organisaties waaronder de Stichting FONLOD (Laurent Dehoux Foundation) en CORDESCOH (een commissie die waakt over de evenwichtige ontwikkeling van Haïti). Deze mensen en organisaties hebben vertegenwoordigingen in Canada en Frankrijk. De bijeenkomsten hadden vooral als doel elkaars projecten te leren kennen en te zien op welke punten kan worden samengewerkt.

Op 11 januari hebben we in het gemeentehuis van Grand-Goâve een ontmoeting gehad met verschillende organisaties die in Grand-Goâve werken. Aanwezig waren: onze speciale gasten van IHH (Internationale Humanitaire Hulporganisatie) uit Nederland en de 2e verantwoordelijk bestuurder van de gemeente Grand-Goâve, Mr. Joseph Frank Laporte, die ons verzekerde van zijn steun aan het project; Fondasyon Sove Timoun Lakay (‘de jeugd van tegenwoordig’) een organisatie die kansarme kinderen helpt en hen een nieuwe start in het leven hoopt te geven; Fahec Haïti, een organisatie  die duurzame ontwikkeling van de landbouw in Haïti wil bevorderen; AGUAVA (‘huis van hoop’), een organisatie die gericht is op de bescherming van kinderen waarvan de ouders zijn omgekomen bij aardbevingen; Gary Pierre-Charles, onze architect; Sara Renelik, woordvoerder van ons project. Het doel van deze bijeenkomst was elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en te onderzoeken hoe we kunnen samenwerken.

De tweede week werd voornamelijk in beslag genomen door besprekingen met mogelijke subsidiegevers in Port-au-Prince. Ik heb veel samen gedaan met Sara, Jean Lucho en Gary en een aantal mogelijk nieuwe partners ontmoet.

Met Kompè Filo (bekende kunstenaar) heb ik een bezoek gebracht aan FAES (Fonds d’assistance économique et sociale). Kompè heeft er ook voor gezorgd dat we het project Green School Haïti konden presenteren via de TV-zender Télé Guinen d‘Haïti.

Ik heb in de tweede week ook veel tijd besteed aan gesprekken met onze collega’s van Grand-Goâve Online en het schoolcomité in het bijzonder.

De derde week is voornamelijk besteed aan de voortzetting van de activiteiten van de school: meubilair, putten en lessen. Er is nog steeds een probleem met geld, de spanning met GGO is toegenomen. Bijeenkomsten met het schoolcomité werden voornamelijk georganiseerd met de bedoeling de activiteiten te kunnen voorzetten.

Ik heb ook kennisgemaakt met onze accountant en met hem gesproken over een aantal belangrijke punten met betrekking tot mijn verwachtingen voor het project.

Ik was ook herhaaldelijk in Port-au-Prince voor het uitdiepen van eerder gelegde contacten. Onder andere had APROSIFA (vereniging voor de bevordering van de gezondheid in familieverband) mij uitgenodigd ons project te presenteren. Ook heb ik gesproken met Evelyn Liautaud Quine van de organisatie CORESPRI ART & DESIGN, een vereniging voor ecologische integratie, over haar inzet bij ons project.

Week 4 bracht ik mijn dagen vooral door bij de bank in Port-au-Prince, met in de file staan en heen en weer rijden.

Een groot succes: ik heb in Céréné de directeur van MOZA (mouvement amis environnement) gesproken. Hij zal gaan zorgen voor de sanitaire voorzieningen, de tuin en het verzamelen en opslaan van flessen en banden.

Ik heb bij Éko-Ayiti een kachel gekocht die brandt op biomassa (vergasser) om te beginnen met het ecologische koken en ervaring op te doen met deze firma.

Bij mijn vertrek waren de uniformen, de schoolmeubels, de waterput en de kantine bijna voltooid. Ook het hek zal er komen.

Dit staat als volgende op het programma:

* Een financieel verslag voor IHH en een  lijst met leerlingen en  foto’s.

* Het ontwikkelen van de lokale stichting Green School Haïti.

haiti haiti1  haiti3 haiti4 haiti199  haiti399    P1000652 P1000664       P1000671 P1000672 P1000673 P1000674 P1000908 P1000928  P1000930      P1000941          P1000951 P1000952  P1000954    P1000982 P1010132   P1010154  P1010159  P1010165

Delen