28 oktober 2013

Een weeskind zijn in Oeganda

Oeganda is een land in Centraal-Afrika met 35 miljoen inwoners. Oeganda heeft de burgeroorlogen en plunderingen altijd zwaar te verduren gehad.. hierdoor heeft het economie van het land niet kunnen groeien, zijn de maatschappelijke structuren niet ontwikkeld en leven mensen onder de standaard. Vooral de kinderen en vrouwen lijden hier enorm onder de burgeroorlogen. Het is heel moeilijk om kind te zijn in Oeganda, als je dan ook nog weeskind bent heb je het dubbel zo hard getroffen, want Oeganda treft geen enkele regeling voor deze kinderen en helpt ze niet. De weeskinderen die op straat  leven riskeren in handen te komen van de mensenhandelaren. Wij vinden het ons humanitaire plicht om alle (wees)kinderen op straat te helpen en ons om hen te bekommeren.

IHH Nederland heeft al jaren in verschillende landen gezinprojecten lopen om de weeskinderen te helpen. In het kader van onze gezinprojecten zorgen we er in Oeganda voor dat tientallen weeskinderen voedsel-. kleding- en onderwijshulp krijgen. Bovendien brengen we deze kinderen een bezoek als we er zijn in het kader van de Ramadan- of offerhulpprojecten, dan delen we er feestkleding, snoep en chocolade uit. Op deze manier proberen we hen–al is het een beetje – te voorzien van de ouderlijke barmhartigheid die ze nodig hebben.

Delen