10 januari 2014

Donkere werelden krijgen weer zicht..

Een van de voornaamste gezondheidsproblemen in Afrika is cataract. In het ontwikkelde Westen komt cataract eigenlijk (vrijwel) alleen voor bij bejaarden. Echter, in Afrika treft deze aandoening iedereen, jong en oud. In Afrika lijden meer dan 12 miljoen mensen aan cataract. Dit komt door de slechte leefomstandigheden, onvoldoende voeding, het klimaat en te veel zon.

Ondanks het feit dat een aandoening als cataract tegen hele kleine bedragen geopereerd en genezen kan worden, blijven de meeste van deze mensen voor de rest van hun leven blind, doordat ze simpelweg het geld er niet voor hebben, de nodige gezondheidscentra er niet zijn en er niet genoeg artsen zijn.

IHH Nederland heeft in het National Eye Center cataractoperaties georganiseerd, zodat de mensen de rest van hun leven in een gezonde toestand kunnen doorbrengen en het cataract probleem wordt verholpen.

Ook in Somalië is cataract een groot probleem, evenals in heel veel andere landen in Afrika. In het National Eye Center, de eerste en enige kliniek in Somalië werkt de eerste oogarts van het land. De operatiematerialen in de kliniek zijn als voldoende te beschouwen als we het vergelijken met de standaarden van het land, toch zijn bepaalde materialen in de kliniek binnen een korte termijn aan vervanging toe. Ondanks dat men enorm veel aandacht besteed aan de desinfectie en hygiëne in de kliniek, zijn de beschikbare middelen ontoereikend. In de kliniek worden er iedere dag ongeveer 80 cataractoperaties uitgevoerd tussen 06.00 en 19.00 uur.

Als men er rekening mee houdt dat er in dit land enorm veel mensen zijn die cataract hebben, dit de enige kliniek is en de mensen die er komen gemiddeld een afstand afleggen van 500km, ziet men in hoe belangrijk deze kliniek is voor dit land en de mensen die er wonen.

IHH Nederland, die zich altijd al ten doel heeft gesteld om slachtoffers en hulpbehoevenden een helpende hand te bieden en hen te steunen, heeft er voor gezorgd dat 320 cataract patiënten in Somalië zijn geopereerd en weer kunnen zien. Selami Yuksel, bestuurslid van IHH, is hiervoor naar Somalië gegaan en heeft er voor gezorgd dat dit project goed is verlopen. Het feit dat iemand die eigenlijk gedoemd was om voor de rest van zijn leven (letterlijk!) een donker leven te leiden, door een simpele operatie geholpen kan worden en weer kan genieten van de wereld, de zon en zijn naasten leidt zowel bij de mensen zelf als bij ons tot een onbeschrijfelijk geluk.

Laten we deze hulpbehoevende mensen dit niet ontnemen.. Ook u kunt deelnemen aan ons project en tegen een klein bedrag van € 75,- ervoor zorgen dat iemand weer kan zien..

Delen