26 augustus 2017

De vrijwilligers zijn klaar voor het jaarlijkse Qurban programma!

 

Al 25 jaar organiseert IHH Nederland diverse hulpprogramma’s, waarbij onze vrijwilligers de projecten ter plaatste coördineren, uitvoeren en begeleiden. Wij zorgen er dan ook continue voor dat zij goed voorbereid en bewust van de verantwoordelijkheid die op hen rust, op reis gaan naar de desbetreffende landen.

 

In dit kader is er op 20 augustus 2017 een seminar georganiseerd voor de vrijwilligers die dit jaar het jaarlijkse Qurban programma gaan uitvoeren. IHH Nederland zal tijdens het Offerfeest 2017 in maar liefst negentien landen offers brengen ten behoeve van de behoeftigen namens onze donateurs hier in Nederland.

Dit is één van onze projecten waarbij de verantwoordelijkheid van de vrijwilligers uitermate hoog is. Zo moeten zij erop toezien dat niet alleen de offers van onze donateurs op de juiste manier worden gebracht, maar ook dat de namen van degenen die offeren worden genoemd, alvorens het daadwerkelijke ritueel slachten. Daarnaast wordt er op toe gezien dat het vlees van de offers goed wordt verdeeld onder de lokale mensen.

 

Tijdens het seminar is er informatie verstrekt over het controleren van de offerdieren, de correcte manier van slachten, het verdelen van het vlees, het uitdelen daarvan aan de behoeftigen maar ook over het verkrijgen van de juiste documentatie en rapporten na afloop.

 

Na het seminar zijn de vrijwilligers begonnen aan de voorbereidingen voor de reis die hen naar de meest arme en afgelegen plekken van de wereld zal brengen. Allen gaan zij dit vol vertrouwen tegemoet en hopen zij op deze manier een aandeel te hebben in het geluk van de behoeftigen overal ter wereld.

 

Delen