16 juni 2019

De heilige maand Ramadan in 21 landen en drie continenten.

IHH Nederland heeft dit jaar wederom een succesvolle Ramadancampagne ten uitvoer gebracht. Onze 33 vrijwilligers hebben in 21 landen en op drie continenten hulp geboden aan 24.801 gezinnen. We hebben onbegaanbare wegen getrotseerd om zielen te troosten die nooit eerder zijn getroost. Om tranen te vegen die nooit geveegd zijn en om weeskinderen lief te hebben die dat niet gewend zijn.

Wij putten onze energie uit de liefde die wij koesteren voor onze medemens en de solidariteit die wij voelen voor hen. Het zijn die waarden die ons nopen om naar alle uithoeken van de wereld af te reizen. Die waarden die ons over de stoffige wegen van Afrika leiden om de gezinnen te bereiken die onze hulp nodig hebben. Het zijn die waarden die ons dwingen om ons te ontfermen over onschuldige kinderen die aan hun lot overgelaten zijn. Om de vluchtelingen bij te staan die ontheemd en verbannen zijn.

Tijdens de heilige maand Ramadan hebben we armoede en wanhoop ervaren. We hebben het vasten verbroken door uit hetzelfde bord te eten. We hebben waar nodig zakken met voedsel gedragen voor hen die de last niet konden dragen. We hebben zieken ontmoet en hebben geprobeerd om hun wonden te helen. We houden van eenieder omwille van de schepping en hebben eenieder omarmd, ongeacht ras, huidskleur, taal of religie.

We hebben in 21 landen en drie continenten geluisterd naar hartverscheurende verhalen van onschuldige zielen. Maryam, de Syrische weduwe die haar echtgenoot en zoon heeft verloren in de meedogenloze oorlog. Zij is gedwongen om te vluchten en heeft haar vaderland verlaten. Mohammed, de Somalische vader die zijn twee kinderen heeft verloren in de drie weken durende zoektocht naar water door de woestijn. Rupa, de Rohingya die is vervolgd wegens zijn religie en zijn dorp en naasten in vlammen heeft zien opgaan. Zij zijn maar drie van de duizenden die hun verhaal met ons hebben gedeeld.

Wij hebben in 21 landen en drie continenten 24.801 arme gezinnen voorzien van voedselpakketten en hen voorzien van basisvoedsel. Ook hebben we het vasten verbroken met 31.506 mensen. Daarnaast hebben we 3.158 weeskinderen voorzien van kleding voor het Suikerfeest en hebben 2.150 weeskinderen geldelijk gesteund. In totaal zijn 160.000 behoeftigen geholpen met uw donaties.

De inzet van onze vrijwilligers en donateurs was dit jaar zeer indrukwekkend. Samen hebben zij een bedrag van €1.004.065,- ingezameld. Dat is een groei van maar liefst 40 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Daar kunnen wij allen trots op zijn.

Gezegend zijn zij die in de heilige maand Ramadan de onderdrukten en behoeftigen ter wereld hebben verblijd.

 

2019 RAMADAN FINANCIEEL RAPPORT

 

 

 

 

 

 

Delen