25 december 2019

De ‘Elasha’ school opent haar deuren in Somalië

Somalië was van 1969 tot en met 1991 een van de meest stabiele landen van Afrika. Het onderwijs was er niet voortreffelijk, maar het onderwijs dat werd aangeboden lag ver boven het gemiddelde in Afrika. Met het uitbreken van de Somalische Burgeroorlog in 1991 kwam daar een einde aan. Het onderwijs kwam tot stilstand. Nieuwe initiatieven in het kader van onderwijs waren niet meer mogelijk. Scholen werden verwoest en onderwijsinstanties konden niet met volle capaciteit onderwijs aanbieden. Kinderen konden niet naar school omdat het te onveilig was.

Bepaalde gebieden zijn stabiel en deels veilig, maar in andere gebieden is de oorlog nog in volle gang. In de veiligere gebieden is men begonnen met het herstellen van het onderwijssysteem. Desondanks is er een tekort aan schoolgebouwen en schoolspullen, waardoor de werkzaamheden onnodige vertraging oplopen. Om die reden zijn initiatieven in het kader van onderwijs in Somalië uiterst belangrijk.

Derhalve blijven wij ons inzetten om onderwijs toegankelijk en mogelijk te maken in Somalië. Ieder jaar voorzien wij Somalische kinderen van schoolspullen. Dit jaar hebben we tevens bijgedragen aan de realistatie van een duurzaam initiatief in Somalië. Op 21 november 2019 heeft de ‘Elasha’ school haar deuren geopend op vijftien kilometer afstand van de hoofdstad Mogadishu. De school is vernoemd naar de regio waarin zij is gelegen en is gebouwd op een stuk grond van 400 vierkante meter. De school heeft vijf lokalen, toiletten, een kantoor en de capaciteit om 200 leerlingen te voorzien van onderwijs. In het gebied konden kinderen voorheen niet onderwezen worden, waardoor zij naar scholen in verre gebieden moesten reizen. Met de komst van de ‘Elasha’ school kunnen zij hun onderwijs vervolgen in een schoolgebouw dat is voorzien van middelen die boven de standaarden van Afrika liggen. De ‘Elasha’ school is gefinancierd door de ‘Al Khattab Foundation’.

Als IHH Nederland zijn wij trots op het resultaat en willen bovenal de ‘Al Khattab Foundation’ en andere donateurs bedanken voor het mede mogelijk maken van dit initiatief.

Wij zijn ervan overtuigd dat een onderwezen generatie het lot van Afrika zal veranderen. Het is aan ons de taak om hen te voorzien van de mogelijkheden, middelen en het broodnodige onderwijs

 

Delen