26 januari 2023

Bijles Project Albanië

Kans gelijkheid in onderwijs is zeer belangrijk. Volkeren die hun onderwijsniveau willen verhogen, dienen gelijke onderwijskansen voor hun individuen te faciliteren. Om dit te kunnen bewerkstelligen dienen ook de economische omstandigheden betamelijk te zijn. Wegens het tekort in onderwijskansen, blijft het onderwijsniveau in veel ontwikkelingslanden laag. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, is de interventie van hulporganisaties van groot belang. Met deze gedachte beoogt IHHNL het onderwijsniveau in Albanië te versterken, door bijlessen te faciliteren voor basisschoolleerlingen.

Deze lessen worden sinds 2017 onverstoord voortgezet. Het project wordt momenteel op 10 locaties in 3 steden uitgevoerd. Hiervan profiteren elke maand 322 behoeftige leerlingen.

Delen