4 mei 2016

Benefiet Basisschool Al Wafa

Op 13 April 2016 organiseerde basisschool al Wafa een benefiet in samenwerking met IHH NL. De opbrengst van het benefiet gaat naar de weeskinderen in Bangladesh.

IHH NL wordt vaak benaderd voor samenwerkingen waarbij men een inzamelingsactie wilt opzetten en de opbrengst hiervan wilt doneren aan IHH NL. Wij verwelkomen dit soort initiatieven natuurlijk van harte en staan altijd open voor dergelijke samenwerkingen. Zo ook met Basischool al Wafa uit Amsterdam. De ouderraad van de school organiseerd elk jaar een evenement, waarbij de opbrengst ten gunste van een goed doel is. Dit keer hadden zij voor IHH NL gekozen.

Nadat een specifiek project door de school was uitgekozen, (de weeskinderen in Bangladesh), ging het project van start. De school organiseerde een benefiet waarbij verschillende activiteiten en verkoopstands waren voor jong en oud. De opbrengst hiervan ging geheel naar de weeskinderen in Bangladesh.

In de aanloop naar het evenement heeft IHH NL presentaties gegeven aan de bovenbouw van de school om zo de leerlingen van de school bewust te maken en te enthousiasmeren voor het benefiet. Dit resulteerde in diverse initiatieven van de leerlingen zelf om geld in te zamelen. Op de dag van het benefiet zelf was IHH NL natuurlijk ook aanwezig, en voorzagen wij de bezoekers van informatie over de verschillende projecten van IHH NL. Na een welkomswoord van de directrice van de basisschool, Mw Volf-Zaïdi, en een korte toespraak van bestuurslid Necibullah Halici, ging het benefiet van start.

Dankzij de inzet van de ouderraad, de ouders, leraren en de leerlingen is het beoogde doel; 1 jaar lang 10 weeskinderen in Bangladesh sponsoren, gehaald! Een zeer succesvol benefiet dus, waarvan IHH NL hoopt dat er nog velen zullen volgen!

Delen