17 maart 2023

2022 Financieel Rapport

Als Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland hebben we in het jaar 2022 op het gebied van voedsel-, water-, weeskinderen-, gezondheidszorg-, onderwijs-, qurban-, sociale steun-, landbouw- en veeteelt in 37 landen projecten gerealiseerd met een hulpopbrengst van € 14.316.301,-. Meer dan 3 miljoen arme mensen hebben geprofiteerd van deze hulpprojecten. Wij danken u van harte voor uw vertrouwen in IHH Nederland. U kunt ons financieel rapport 2022 in de bijlage bekijken. Daarnaast zal ons jaarverslag 2022 over enkele maanden op onze website en social media accounts verschijnen.

Delen