2 januari 2023

2022 Beropesopleidingen

IHH Nederland maakt zich hard om met de aan haar beschikbare middelen armoede te bestrijden in ontwikkelingslanden door beroepsopleidingen en vergelijkbare initiatieven te realiseren. Daarbij proberen we rekening te houden met de economische en maatschappelijke omstandigheden in die landen.

Armoede is een probleem dat even oud is als de mensheid en zowel voorkomt in ontwikkelingslanden, als in ontwikkelde landen. Hoewel er geen eenduidige definitie van is, kunnen we armoede beschrijven als de onmacht om jezelf in levensbehoeften te voorzien. Volgens de Wereldbank moeten 2.8 miljard mensen wereldwijd rondkomen met minder dan 2 dollar per dag, terwijl 753 miljoen mensen zichzelf moet onderhouden met minder dan 1 dollar per dag. In Zuid-Azië leeft 44% van de bevolking onder de armoedegrens van 1 dollar per dag, waardoor duizenden kinderen om het leven komen door ondervoeding.

De verhouding tussen onderwijs en armoede kenmerkt zich door een vicieuze cirkel. Wanneer armoede toeneemt, nemen de mogelijkheden tot onderwijs af en wanneer de mogelijkheden tot onderwijs afnemen, neemt armoede toe.

Onderwijs heeft niet alleen invloed op één aspect van het leven. In tegendeel, onderwijs heeft naast sociale, economische en maatschappelijke invloeden nog veel meer uitwerkingen op het leven. Het opvoeden van nuttige personen voor de samenleving, het vormgeven van de samenleving, het bestrijden van onrechtvaardigheid, het verminderen van gezondheidsgevaren en het mogelijk maken van economische groei behoren tot de uitwerkingen van onderwijs.

Hoewel formeel onderwijs duurzamer en noodzakelijker is, is het tevens van belang om het volk in ontwikkelingslanden te voorzien van beroepsopleidingen. Dergelijk onderwijs draagt effectiever bij aan het genereren van inkomsten voor de bevolking op korte termijn. Naast beroepsopleidingen kunnen er andere initiatieven worden opgezet om de levenskwaliteit van behoeftigen op korte en lange termijn te verbeteren.

In landen in Afrika en Azië draagt men vaker traditionele kleding. Hierdoor zijn traditionele kledingmakerij en kledingmakers onder de meest belangrijke beroepen. Met deze gedachte zijn we 4 jaar geleden met de beroepscursussen gestart en hebben inmiddels in: Tsjaad 120, Afghanistan 20 en Somalië 76 cursisten die de cursus met succes hebben afgerond en een certificaat hebben ontvangen. In Somalië, Servië-Presevo en Sri Lanka worden deze cursussen nog steeds voortgezet. Succesvolle cursisten ontvangen na de cursus een naaimachine en benodigd materiaal voor eigen gebruik. Zodoende dragen we bij aan een zelfredzaam en duurzaam inkomen van veel behoeftige mensen.

Delen