22 september 2009

2009 Iftar programma

Het is een groot voorrecht om, in deze materialistische wereld, waar mensen een soort van machines worden, waar zij de slaaf van het geld worden, waarin de menselijke gevoelens afgestompt worden, bij elkaar te mogen komen vanwege hogere waarden. De technologie, die zich op duizelingwekkende manier ontwikkelt heeft ervoor gezorgd dat de wereld kleiner is geworden, dat ver weg dicht bij is gekomen, dat er geen plekken meer zijn in de wereld waar niemand komt, die niet bekend zijn en die niet gezien worden en alle hoekjes van de hele wereld zijn dankzij de toverdoos in ons huis gekomen. Terwijl de ontwikkelde wereld dronken wordt vanwege de consumptiegekte, wordt er niets gezegd, niets gevoeld en niets gedaan voor de mensen waarvan zij in de toverdoos zien dat ze doodgaan van de honger, de mensen die een erbarmelijk leven hebben als vluchteling vanwege de oorlogen, mensen die behoefte hebben aan een druppeltje schoon water, mensen die geen verzachting vinden voor hun bloedende wonden en babies die al afscheid moeten nemen van het leven voordat zij begonnen zijn te leven. In de rapporten van de internationale organisaties staat: als de ontwikkelde landen het eten wat zij in de vuilnis gooiden naar de ontwikkelingsgebieden zouden sturen, zou er niemand meer in de wereld sterven van honger en dorst. Als mens moesten wij ons schamen dat we in zo’n onbarmhartige en wrede wereld leven. En zeker als moslim zijnde is het niet mogelijk dat wij ons niet inzetten voor de onschuldigen, gedupeerden en hulpbehoeftige mensen op de wereld. De Internationale Humanitaire Hulporganisatie IHH heeft deze zegenvolle taak op zich genomen en vormt een brug tussen de mensen die verkozen zijn boven de anderen, die gevoelig zijn en vrijgevig en zorgt ervoor dat de steun van deze mensen terecht komt bij de mensen die het nodig hebben. Vanaf de dag van oprichting heeft de IHH ervoor gezorgd dat de steun van de donateurs op zijn plek terecht komt in honderden gebieden op de hele wereld, op plekken die niet bereikbaar zijn en waar niemand komt. De heftige geografische voorwaarden, de politieke chaossen, binnenlandse oorlogen en bedreigingen hebben de liefde, de wilskracht en de idealen van de vrijwilligers van de IHH niet kunnen beperken. Zij hebben de regel “de beste mens is degene waar anderen wat aan hebben” als lijfspreuk genomen. Om deze reden kenen zij geen obstakels, zij bedenken geen uitvluchten, zij gaan in een temperatuur van 50 graden Celsius naar Afrika, naar landen waarvan zij de taal niet kennen, de religie niet begrijpen en de cultuur en de wegen niet kennen en vormen een brug tussen de vrijgevige mensen en de mensen die daar in de meest afgelegen hoekjes wonen en die hulpbehoevend zijn. Op hetzelfde moment is een andere vrijwilliger in een wintergebied met een temperatuur van min 40 graden Celsius ook bezig met het vormen van een zelfde soort brug. Deze bruggen brengen materiële hulp en krijgen daarvoor zegenvolle smeekbeden terug.

De eigenlijke bron van de zegenvolle activiteiten zijn de vrijgevige mensen. Zolang er donateurs zijn op de wereld kunnen hulporganisaties als IHH blijven bestaan. Om deze reden is het belangrijk om de activiteiten op een mooie manier te vertellen aan de donateurs. Het is noodzakelijk om hen te laten zien waar de donaties naar toe gaan en wat er mee gedaan wordt. Het is zelfs nodig om af en toe met hen bij elkaar te komen om te overleggen, om gezellig te babbelen, om ideeën op te doen voor nieuwe projecten. De IHH is zich hiervan bewust en daarom worden er af en toe activiteiten ontwikkeld waarbij de vrijwilligers en de donateurs bij elkaar komen. In dit kader is er op 5 september 2009 in het Junior College in Amsterdam in een zaal een “Iftarmaaltijd en kennismakingsdag” georganiseerd. Aan dit programma namen van alle steden in Nederland meer dan 300 mensen deel. De grootse deelname aan dit programma toont de mate van vertrouwen in de IHH. De deelnemers aan het programma waren er met hun gezin en met hun kinderen en dit zorgde voor een gezellige sfeer. Om 19.30 uur is het programma begonnen met een recitatie uit de Heilige Koran. Daarna werd er een korte reclamespot van de IHH gepresenteerd. De voorzitter van de IHH Nederland Sukru Karacabay hield een korte welkomsttoespraak voor de gasten en dankte hen voor de deelname aan het programma. Daarna was Nihat Cesur, Algemeen Secretaris van de IHH Europa aan de beurt. Hij gaf  in zijn toespraak beknopte informatie over de activiteiten van de IHH en beëindigde zijn toespraak de belangrijke punten uit de missie en de visie van de IHH en een bracht de groeten over van zijn collega’s naar de gasten. Het programma werd vervolgd met een videopresentatie over de activiteiten van de IHH. Er werd informatie gegeven over de activiteiten in het kader van de “Ramadan Proviand” in de arme landen. Murat Kurt van het bestuur van IHH Nederland gaf een presentatie over zijn bezoek aan Pakistan en Soedan en gaf informatie over de Ramadanpakketten die uitgedeeld zijn in de arme gebieden. Vervolgens hield Huseyin Gunduz van het bestuur van de IHH Nederland een presentatie over de verspreiding van Ramadanpakketten in de andere landen. Op dat moment werd er een telefonische verbinding gemaakt met vrijwilliger Selami Yuksel, die zich in Bangladesh bevond om Ramadanpakketten uit te delen en er werden hem vragen gesteld over de activiteiten aldaar. Daarna werd een smeekbede gedaan voor de slachtoffers en onderdrukten en het programma werd afgesloten, waarna er genoten werd van een iftarmaaltijd. Na het eten hebben de bestuursleden van de IHH Nederland gezellig gebabbeld met de gasten, zij hebben kennisgemaakt met hen en zij hebben hen om hun mening gevraagd.

ift1ift2 ift3 ift4

Delen