Kuruluş

Hollanda IHH, bugüne kadar kurulmuş en eski IHH olarak, 1993 yılından beri, siz yardımseverlerin güveni ve desteği ile Hollanda’da yardım faaliyetlerini her geçen gün arttırarak sürdürmektedir. Zaman içinde küçük değişiklikler olmasına rağmen Hollanda IHH’nın ismi ve logosu kuruluşundan beri kullandığı kendi logosudur.

Bosna-Hersek savaşı sırasında, ilk önce 21 Ekim 1992 yılında, Almanca ismiyle Internationale Humanitaire Hilfeorganization (Kısaltılmış ismi; IHH) Almanya’nın Freiburg şehrinde kuruldu. Yaklaşık bir yıl sonra 19 Ekim 1993 yılında da bir grup genç tarafından Hollanda’da kuruldu.

Türkiye’de ve Avrupa’nın bazı şehirlerinde Almanya IHH’nın temsilcilikleri oluşturuldu. Şu anki Türkiye IHH, 1996 yılına kadar Almanya IHH’nın şubesi şeklinde çalışmalar yaptı. Ancak 1996 yılından itibaren, Türkiye ve Belçika’da tüzüksel olarak bağımsız IHH’lar kuruldu. Daha sonra da diğer Avrupa ülkelerinde IHH’lar kuruldu.

Bütün IHH’lar tüzüksel olarak bağımsız olsalar da, 2004 yılına kadar proje ortaklığı şeklinde beraber çalışmalar yaptılar. Gelişen bazı şartlardan dolayı, 2004 yılından beri Türkiye IHH ve Avrupa IHH’lar ortak bir çalışma yapmamaktadırlar. Ancak Avrupa IHH’lar kendi aralarında koordineli çalışmaya devam etmektedirler.

Şu an itibariyle yurt içi ve yurt dışında Türkiye IHH dahil hiç bir teşkilata bağlı olmayan müstakil bir yardım kuruluşu olan Hollanda IHH, 9 kişilik Merkez Yönetim Kurulu, ayrıca bay-bayan 8 bölgede 120 Yönetim Kurulu Üyesi, 18 temsilciliği, her ay düzenli bağış yapan 5332 aktif üyesi, 35 binin üzerinde bağışcısı, 1250 civarında gönüllüsü bulunmaktadır. 2021 yılı itibariyle  yıllık 13,4 milyon euro yardım bütçesi ile dünyanın 35’a yakın yoksul ülkesinde yardım çalışmaları yürütmektedir.

Her türlü açıklama ve bilgi almak için vakfımıza aramanız yeterlidir.

Genel Amaç:

Bosna Hersek’teki savaş mağdurlarına yardım etmek amacıyla kurulan yardım vakfımız, savaş sonrasında da çalışmalarını devam ettirmiş ve farklı yardım alanlarına yönelmiştir. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, fakirlik, eğitimsizlik, savaş, tabii afetler vb. gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakatlanmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış, ırkı, inancı, rengi, dili ne olursa olsun tüm insanlara, gerekli insani yardımı ulastırmak ve bu insanların her türlü temel  ihtiyaçlarını karşılayama calışarak, insanlık onuruna yakışacak şekilde yaşamalarına katkıda bulunmak amacındadır.

Videoyu Oynat