Eğitim Projeleri

Gerçekte dünyadaki açlığın, yoksulluğun ve adaletsiz gelir dağılımının en önemli sebebi eğitimsizliktir. Bir çok yoksul ülkenin yer altı ve yerüstü zenginliği olmasına rağmen açlık ve yoksulluk sınırında yaşamlarını sürdürmektedir.

Eğitim seviyesi düşük olan toplumlar, verimliliği ve üretimi artıracak yeni fikirlere ve projelere sahip değildirler. Bu münasebetle yoksul ülkelerde yapılacak en büyük yatırım fikri manada bir devinim gerçekleştirmektir. Bunun için öncelikle okul eğitimini yaygın hale getirmek ve okuma imkanı olmayanlara imkan sağlamaktır. Kısacası, ğitim seviyesini yükseltecek her türlü projeyi hayata geçirmektir. Bu manada yardım kuruluşlarının eğitim ve kalkınmaya yönelik projeleri hayata geçirmeleri henüz istenilen seviyeye ulaşmamış olsa da, gelecek açısından ümit verici olarak görülmektedir.

HollandaIHH olarak bizde bu kutlu kervanda yerimizi aldık ve son yıllarda yoksul ülkelerde eğitime ve kalkınmaya yönelik projeler gerçekleştirmekteyiz.
Eğitim sektöründe geliştirilen projelerle sürdürülebilir bir sosyal, ekonomik ve siyasi kalkınmayı sağlamak Hollanda IHH’nın başlıca hedeflerinden bir tanesidir. Bu kapsamda gerçekleştirilen ve insan hayatına dokunan bu tür projeler, uygulamanın yapıldığı ülkelerdeki değişime önemli katkı sağlamaktadır. Örgün eğitim faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesine yönelik olarak okul inşası, tadilatı ve tefrişatı yoluyla eğitim altyapıları oluşturulmaktadır.
Bir yardım kuruluşu olarak, eğitim yardımlarını insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırım olarak görüyor ve çalışmalarımızı bu şuurla yapıyoruz