27 Ekim 2022

Yemen’de kına tarımı projesi

Kına, geçmiş zamanlardan bu yana kullanılmakta olan bir İslam geleneğidir. Başta düğün merasimleri olmak üzere İslam ülkeleri, Hindistan ve Afrika coğrafyasında her türlü merasimlerde kullanılan bir üründür. Bundan dolayı geçmiş yıllardan bugüne ticari değeri olan bir üründür.

Anavatanı Hindistan olan kına ağacı bitkisi, özellikle Arabistan’da ve de Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yetiştirilmektedir.

Ticari amaçlarla hazırlanıp paketlenen kına, kozmetik saç boyası olarak da kullanılmaktadır. Bu özelliği sayesinde birçok ülkede kına bitkisinin satışı gerçekleştirilmektedir. Önceleri Hindistan, Orta Doğu ve Afrika’da çokça kullanılan kına, son zamanlar Avrupa, Kanada, Avustralya ve ABD’de oldukça popüler olan bir ürün haline gelmiştir.

Yemen, Arabistan yarımadasının güney kısmında bulunan bir ülkedir. Yemen’in coğrafi konumu ve iklim şartları kına bitkisi yetiştirmek için uygundur. Kına bitkilerinden elde edilen ürünler ülke içinde tüketilmekte ve dış ülkelere ihraç edilmektedir. Yemen, dünyanın en çok kına tüketen ülkeleri olan Hindistan, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yakınlığı sebebiyle çok avantajlı bir konuma sahiptir. Bundan dolayı kına bitkisi yetiştiriciliği ve kına ticareti çok önemli bir gelir kaynağıdır.

Yemen’de 2015 yılından bu yana iç savaş devam etmektedir. Savaş nedeniyle bir çok insan işini kaybetmiş durumdadır. Açlıktan ölümlerin yaşandığı ülkede tarım projeleri kısa vadede gelir temini noktasında en önemli projelerdir. Bu nedenle IHHNL,Yemen’de kına bitkisi yetiştiriciliği projesi yapmaktadır.

Bir kına bitkisi dikildiği yılda ürün vermeye başlar ve 10 yıl düzenli olarak kına bitkisinden ürün alınmaktadır. Bu yönüyle de kına bitkisi önemli sürdürülebilir bir gelir kaynağıdır.

Yapılan hesaplamalara göre bir dönüm araziye 10 bin kına bitkisi dikilmekte ve bir dönümden € 1500,- değeri olan kına ürünü elde edilmektedir. Ortalama günlük € 2,- kazanılan bu ülkede kına ürününden elde edilen gelir, yoksulluğu giderme konusunda çok önemlidir.

Bir kına bitkisinin dikim ve sulama dahil toplam sadece masrafı € 0,50’tur. Yemen’de kına tarımını yaygınlaştırmak önemlidir. Bu projenin ilk etapta, fidan ve sulama masraflarını karşılayamayan ancak arazi olan yoksul ailelere yönelik yapılması çok daha onemlidir.

 

Paylaş