25 Ağustos 2020

Şimdi yetimlere sahip çıkma zamanı!..

Bir yardım kurumu olan vakfımızın en önemli çalışmalarından biri, Yetim Projeleri’dir. Halihazırzda 2990 yetime her ay düzenli olarak nakdi yardımlar ulaştırmaktayız. Ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında yetimlere bayramlık elbiseler dağıtmakta ve okula giden yetimlerimizin okul ihtiyaçlarını kaşılamaktayız. Son olarak bu yıl kurban bayramında 7 ülkede 780 yetime bayramlık elbise dağıtarak, onlrdan bir nebze olsun yetimlik hüznünü kaldırarak, diğer çocuklar gibi bayram sevinci yaşamalrına vesile olduk.

Seni yetim bulup da barındırmadı mı? (Duha:6)

Öyleyse sakın yetimi ezme! (Duha:9)

Yukarıda belirtilen ayetlerde olduğu gibi başka ayetlerde ve Hadis-i Şerifler’de yetimlere yardım etmek ve onları koruyup kollamak konusunda daima ümmet uyarılmıştır.

Bu denli önemli olan “Yetim”in mahiyeti nedir? Günümüz dünyasında yetimlerin başlıca problemleri nelerdir.?

İslam Ansiklopedisi’nde yetim şu şekilde tarif edilir.

Sözlükte “yalnız olmak, tek başına kalmak” anlamındaki yütm kökünden türeyen yetîm kelimesi çeşitli nesnelerin tekliğini ifade eder. Meselâ benzeri zor bulunan ve sedeften tek çıkan iri inci tanesine “dürr-i yetîm”, öncesinde ve sonrasında şiir olmayan tek beyte “beyt-i yetîm” denir. Bu anlamdan hareketle babası ölmüş çocuğa da yetim adı verilir.

Dünyamızda 180 milyon civarında yetim olduğu bilinmektedir. Bu yetimlerin çoğu savaşların, doğal afetlerin ve yoksulluğun fazla olduğu ülkelerde yaşamaktadır. Haliyle bu yetimlerin barınmaya, giyeceğe ve yiyeceğe ihtiyaçları vardır. Aynı zamanda bu yetimlerin korunmaya ihtiyaçları vardır. İnsan kaçakçıları ve organ mafyaları en çok korumasız çocukları hedef almaktadır.

Yetim olmak yaşamın bir gerçeği. Ama yetimleri açlık ve yoksulluğa terketmek yaşamın bir gerçeği olamaz. Yetimlere sahip çıkmak bütün insanlığın vazifesidir. İslam alimlerine göre yetime sahip çıkmak farz-ı kifayedir. Yani yeryüzünde mağdur olan bir yetim varsa, bütün müslümanlar bundan sorumludur. Ve şu anda dünyada milyonlarca mağdur yetimin olduğu bir gerçektir.

Şimdi yetimlere sahip çıkma zamanı!..

Paylaş