21 Aralık 2023

Nepal’de Mini Market Yardım Projesi Gerçekleştirildi.

IHHNL, yoksul ülkelerde yoksulları kalkındırmaya yönelik çeşitli projeler hayata geçirmektedir. Asya’nın yoksul ülkelerinden Nepal’in güneydoğu bölgesinde Jhapa ve Siraha şehirlerinde 10 yoksul aileye mini market dağıtımı gerçekleştirildi. Ahşap yapı ile imal edilen bir mini market, 66 cm ön cephesi, 66 cm yan cephesi ve 100 cm yüksekliten oluşmaktadır. Bu mini marketler yerleşim yerlerinde kalabalıkların olduğu bölgelere yerleştirilmektedir. Mini market alan her bir yoksul aile mevsimlere göre katma değeri yüksek olan ürünleri satarak geçimlerini temin etmektedirler.

Nepal, ekonomik gelişmişlik bakımından dünyanın 148. ülkesidir. Bu haliyle yoksul ülkeler kategorisine girmektedir. Nepal’de ortalama bir çalışanın aylık geliri 21.000 Nepal Rupisi ( € 150,-) civarındadır. Mini marketlerden elde edilen gelir aylık ortalamam 18.000 Nepal Rupisi ( € 128,-) civarındadır. Nepal’de yoksullara dağıtttığımız bir mini marketin maliyeti € 500,- dur.  4 ayda kendi masrafını amorti edebilen gelir temini edici çok stratejik bir projedir. Nepal’de yoksulların kalkınması ve yardıma muhtaç olmadan kurtulması için küçük miktarlı çok önemli bir projedir.

Nepal’de bulunan partner kuruluşumuz aracılığıyla gerçekleştirilen bu güzel projenin maksadına uygun uygulanması için yoksul ailelerin seçilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

  • Gelir kaynağı olmayan dul kadınlar
  • Gelir kaynağı olmayan engelliler
  • Yoksulluktan dolayı çocukları okula gidemeyen aileler

Yukarıda tespit edilen gruplar arasında ticari kabiliyeti olan ve kendilerine verilen mini marketleri azami ölçüde değerlendirebilecekler seçilmektedir. Mini market verilen yoksul ailleler, Nepal’deki partner kuruluşumuz yetkilileri tarafından düzenli olarak kontrol edilmekte, gelir giderleri incelenmektedir. Eksik ve hataları olanlar uyarılmakta, bilgi konusunda desteğe ihtiyacı olanlara gerekli yardımlar yapılmaktadır. Buna rağmen kendilerine verilen mini marketlerden azami derecede istifade edemeyenlerden mini marketler alınarak ve bir başka yoksula verilmektedir.

Mini market projesinin hedefleri:

  • Yoksul aileleri kalkındırmak, onları yardıma muhtaç olmaktan kurtarmak.
  • Dul kadınları sosyal ortama adapte etmek, onları üretken hale getirmek.
  • Engelli yoksulları sosyal hayata adapte etmek, onları üretken hale getirmek.
  • Yoksulluktan dolayı okula gidemeyen çocuklara eğitim imkanı sunmak.
  • Mini marketlerde yapılan ticari faaliyetler ile kısmen ülke ticaretinin gelişmesine katkı sağlamak.

Nepal’de deneme amaçlı yapılan mini market projesini kontrol etmek, projenin verimliliğini tespit etmek üzere IHHNL Yönetiminden Yasin Küçük bu ülkeye giderek gerekli incelemeleri yapmıştır. Aynı zamanda yoksul ailelere mini marketlerin dağıtımını gerçekleştirmiştir. Yasin Küçük’ün verdiği bilgiye göre yoksul aileleri kalkındırmaya yönelik önemli bir proje ve bu projenin devamını gerçekleştirmek faydalı olacaktır. Bu bilgiler muvacehesinde IHHNL, Nepal’de mini market projesini uygulamaya devam edecektir.

Paylaş