18 Haziran 2022

Filistin-Gazze’de dikiş makinası yardımı

IHHNL, Filistin-Gazze’de çok önemli bir projeyi daha hayata geçirmiştir. Gazze dünyanın en yoksul bölgelerinden biridir.

2021’de yayınlanan bir raporda  Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze’de yaşayan toplam nüfusun % 63’ü “İhtiyaç İçinde” yaşamaktadır ifadesi yer almıştır. Bunun yanında  210.000 kişi (toplam nüfusun %10’u) “Aşırı İhtiyaç İçinde” yaşamaktadır şeklinde ifade kullanılmıştır. Ayrıca, Dünya Gıda Programı (WFP), 2021 yılında yayınladığı raporda  her beş kişiden ikisinin gıda güvenliği olmadığı belirtildi.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu’na (PCBS) göre Gazze’deki işsizlik oranları %47’yi aştı. OCHA, Gazzelilerin %40’ının yiyecek almak için borç para aldığını, %19’unun ev eşyalarını sattığını, %8’inin hane üyelerini başka bir yere yemek yemeye gönderdiğini bildirdi.  Ayrıca raporlara yansıyan bilgilere göre Gazze halkının % 26’sı gıda dışı ihtiyaç harcamalarını azalttı. Son bir yılda, dünyada ve Gazze’de yaşanan talihsiz olaylar sonucunda Gazze’de  mali krizler daha çok ortaya çıktı,  mal fiyatları yükseldi, ekonomik fırsatlar geri çekildi ve işsizlik oranları arttı.

IHHNL yardım vakfı olarak,  taahhüdümüzün bir parçası olarak, dünyanın her yerindeki yoksul insanlara yardım etmek ve yaşam standartlarını yükseltmek için yardım projeleri gerçekleştirmekteyiz. Bu meyanda Filistin-Gazze’de Dikiş Makinaları Yardım Projesini hayata geçirdik. Bu önemli projemiz ile Gazze’deki en yoksul ve en muhtaç ailelere destek olmayı amaçladık. Bu proje kapsamında, yararlanıcıların her biri, kendileri için iyi bir gelir kaynağı olması için verilen bir dikiş makinesi aldı. Bunun yanında yararlanıcıların her birine bazı aksesuarlar (makas, iplik, kumaş, metre, vb.) verildi. Bu projeden yararlanan 37 Gazzeli yoksul aile, asgari ölçülerde geçimlerini temin etmek için bir işe sahip oldu. Yoksul bölgelerde bu tür kalıcı gelir temin projeleri çok önemlidir. IHHNL, bu tür projeleri gerçekleştirmeye devam edecektir.

Hedef kitle

– Dul ve boşanmış kadınlar.

– Hiçbir gelir kaynağı olmayan aileler.

– En yoksul ve en muhtaç aileler

Projenin sonuçları:

  1. 37 Fakir aileye düzenli bir gelir kaynağı sağlandı.
  2. Yoksulluğun ortadan kaldırılması planına katkıda bulunuldu.
  3. Yoksullara yönelik sosyolojik ve psikolojik olarak destek sağlanmış oldu.
  4. Yaklaşık 16 yıldır devam eden ağır ambargo ve tecritin etkilerini hafifletti.

 

Paylaş