16 Ağustos 2022

Filistin-Gazze Tavuk Yardımı Projesi

Yoksulluğun giderilmesi konusunda kısa vadede yapılabilecek en önemli projeler Tarım ve Hayvancılık projeleridir. Dünyanın her coğrafyasında ve her ikliminde mutlaka Tarım ve Hayvancılık yapılabilecek özellikler mevcuttur. İklim ve coğrafi şartlara göre çeşitli Tarım ve Hayvancılık projeleri yapma imkanı vardır.

Filistin-Gazze bölgesi yıllardır ekonomik ambargo altında olması hasebiyle halkın ihtiyacını karşılayabilecek sanayisi, mevcut iş gücü için yeterli değildir. Gazze halkı, geçimlerini idame ettirebilmeleri için kısa vadede gerçekleşebilecek ve sürdürülebilir gelir kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Bu gelir kaynaklarının en önemli bir bölümünü Tarım ve Hayvancılık projeleri teşkil etmektedir.

IHHNL, uzun yıllarda Gazze’de zeytin ve narenciye fidanları dikimi yaparak, yoksul halkın gelir temin etmesine yardımcı olmaktadır. 2022 yılından itibaren yumurta tavuk yardımı projesi başlatmış bulunmaktadır. Proje kapsamında 35 yoksul ailenin her birine 35 adet yumurta tavuğu yardımı yapılmaktadır. Ayrıca her aileye 6 ay yetebilecek tavuk yemi ve tavukların su içebilmesi için su fıçısı yardımı yapılmaktadır.

Projenin hedef ve sonuçları:

  • Gazze’de yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olmak
  • Yoksul ailelere yönelik sürdürülebilir gelir temini etmek
  • Üretilen yumurtaların piyasaya sürülmesiyle ticari ortama hareketlilik getirmek
  • Yoksul ailelerin önemli bir besin maddesine sahip olmalarını sağlamak.
  • Dünyanın en yüksek işsizlik oranının olduğu Gazze’de istihdama katkı sağlamak.
  • Yoksulluktan kaynaklanan aile içi ve çevresel sosyal problemlerin azalmasına katkı sağlamak.

IHHNL’nin başka ülkelerde tecrübesi olmasına rağmen Gazze’de ilk sefer tavuk yardımı projesi gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Gazze’deki partner kuruluş aracılığıyla tavuk yardımı yapılan ailelerin takibi yapılacaktır. Proje kapsamındaki ekonomik gelişimler incelenecektir. Projenin başarılı olduğu tespit edildiğinde bu proje yaygınlaştırılarak devam edecektir.

Paylaş