20 Mayıs 2022

Filistin-Gazze bölgesine 3 adet ambulans yardımı yapıldı

Sağlıklı ve huzurlu toplumlar sağlıklı bireylerden oluşur. Sağlık hizmetlerine ulaşmak her insanın temel hakkıdır. Savaşlar, doğal afetler ve yoksulluk nedeniyle dünyamızda yüz milyonlarca insan temel sağlık hizmetlerinden yoksun yaşamaktadır.

Filistin Coğrafyası’nda da uzun yıllar savaşlar yaşanmaktadır. Bir savaşın en yıkcı hali, sıcak savaş ile beraber soğuk savaşın aynı anda yapılmasıdır. Filistin’nin Gazze bölgesinde 16 yıldır bu yöntem uygulanmaktadır. İsrail zaman zaman bu bölgeyi bombalayarak yakıp yıkmakta ve aynı aynı zamanda bu bölgeye çok sert bir ambargo uygulamaktadır. Yıkılan yerlerin yeniden imar edilmesi, yakılan yerlerin tekrar yapılması gerekir ki, Gazze’de hayat devam etsin. Bu yıkımlar bazen çok ölçüsüz hale gelmekte ve toplumun istifade ettiği, okullar, ibadethaneler, tarım alanları ve hastanaler hedef alınmaktadır. Bu tür kurumlara yapılan saldırılar, toplumun temel ihtiyaçlarına ve temel kalkınma dinamiklerine yapılan bilinçli saldırılardır. Bu saldırı yöntemleri, bir halkı toplu olarak cezalandırma yöntemidir. Gazze’ye yapılan her saldırıda mutlaka bir veya daha fazla hastene ve ambulanslar hedef alınmakta ve halkı, temel sağlık hizmet hakkından yoksun bırakmaktadır. 2021 yılında yapılan saldırılarda da bir çok hastane ve ambulans hedef alınmıştır.

İnsani Yardım Kurumu olan IHHNL, dünyanın en yoğun nüfus oaranın yaşadığı Gazze bölgesinde uzun yıllar çeşitli yardım projeleri gerçekleştirmektedir.  Gazze’ye yapılan her saldırıdan sonra Gazze’de bulunan partner kuruluşumuz WEFAQ yardım kuruluşu yapılan istişareler sonucunda acil yardım projelerini hayata geçirmekteyiz. 2021 yılında yapılan saldırıdan sonra da bir çok yardım projesini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu projelerimizden en önemlilerinden biri de Ambulans Yardım Projesi’dir.

Bu tür savaş bölgelerinde, ambulans hizmetleri  hayati derecede öneme sahiptir. Acil müdahale ve yaralıları hastaneye yetiştirme hizmetlerinden dolayı hayat kurtaran bir hizmettir. Ambulansların bu stratejik önemlerinden dolayı IHHNL olarak, Filistin-Gazze bölgesinde ambülans  projesini gerçekleştirdik. Acil müdahele ekipmanları ile donatılmış 3 adet ambulansımız Filistin Sağlık Bakanlığı bünyesinde Gazze bölgesinde hizmet vermektedir.

2021 Yılında Gazze’ya yapılan saldırılardan sonra, Gazze’de gerçekleştirdiğimiz yardım projelerimize, Hollanda’da faaliyet gösteren Al Kahattab Foundation, Stichting Rizq, Palestina Challenge ve bir çok kuruluş maddi destek sağlamıştır. Böylece yardım bütçemiz büyümüş ve daha çok projeyi hayata geçirme imkanı olmuştur.

Paylaş