16 Ekim 2023

Ekmek Yardımı Projesi

Savaş olan bölgelerde yasam koşulları çok zordur, geleceğe yönelik yapılan bütün plan ve programlar yok olmaya mahkumdur. Savaşlar sadece binaları, sanayi tesislerini ve yaşam kaynaklarını harap etmemekte aynı zamanda insanların gelecek planlarını ve hayallerini de harap etmektedir. Kısacası savaşlar insanların hem bedenlerinde hem ruhlarında onarılmaz yaralar bırakmaktadır. Bu nedenle savaş bölgeleri her zaman birinci derecede yardım edilmesi gereken bölgelerdir.

Savaşların uzun sürdüğü bölgelerde tedavisi mümkün olmayan travmaların bulunduğu bir gerçektir. Savaş sonrasında bölgelerin imarı ve toplumların normal hayata dönmeleri çok uzun zaman almaktadır. Bundan dolayı insanların bütün enerjisini savaşların olmaması için harcaması çok önemlidir. Çağımızın güçlü silahları şehirleri ve toplumları kısa sürede yok etmek için tasarlanmıştır. Böyle olunca yaşam alanları kısa sürede yok edilebiliyor ancak çok uzun sürede imar edilemiyor.

Asırlar boyu üzerlerinde medeniyetlerin kurulduğu milyonlarca insanı doyuran Afganistan 40 yılı aşkın yaşanan savaş nedeniyle bir lokma ekmeğe muhtaç hale gelmiştir. Egemen güçlerin iktidar olma hırslarından dolayı toplum açlığa mahkum edilmiştir.

IHHNL uzun yıllar Afganistan’da çeşitli yardım projeleri gerçekleştirmektedir. Ve bu ülkelere düzenli olarak yardım görevlileri göndererek yardım çalışmalarını organize etmektedir. Yardım görevlilerin gördükleri, yerel kuruluşların tespitlerine göre son zamanlarda bu ülkede büyük bir insani dram yaşanmaktadır. İnsanların hayatta kalabilmeleri için her şeyini hatta çocuklarını dahi sattıkları dahi tespit edilmiştir.

Bir lokma ekmeğe muhtaç olan insanların olduğu yerde ekmek dağıtım projesinin önemli olduğu bir gerçektir. IHHNL, son zamanlarda Afganistan’da insanlara düzenli olarak ekmek dağıtım projesi gerçekleştirmektedir.

Afganistan’da mevcut bir fırın ile anlaşarak fırının bütün masrafları IHHNL tarafından karşılanmakta ve fırında üretilen bütün ekmekler yoksullara ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Yerel kuruluş tarafından yoksul aileler tespit edilmekte yoksul ailelerin fert sayılarına göre kendilerine bir kart verilmekte ve bu kartla birlikte her gün fırına gelerek günlük ihtiyacı olan ekmekleri almaktadırlar. Ayrıca hafta sonları üretilen ekmekler arabalara yüklenerek uzak köylere götürülmekte ve oradaki yoksul ailelere dağıtılmaktadır. Böylece hiçbir yiyeceği olmayan yoksul aileler kendilerine verilen ekmeklerle hayatta kalabilmektedirler.

Yemen’de 2015 yılından bu yana çatışmaların devam ediyor. Yemen’de toplam nüfusun %75’i (22 milyon insan) insani yardımlara muhtaç durumda.  Bunların 12 milyonu acil yardım ve müdahaleye ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 2.9 milyon çocuk yetersiz beslenmektedir. 5 yaş altı 400 bin çocuğun durumu kritik boyutlara ulaştı. Yemen’de 17 milyon insan gıda güvenliğini konusunda sıkıntılar yaşamakta. 8,4 milyon kişi gıda güvenliği ve temininde ciddi sıkıntılar çekiyor.

Savaş ortamı nedeniyle Yemen’de sürekli elektrik kesintileri olmaktadır. Elektrikle çalışan, ekmek üreten fırınımızın her gün düzenli ekmek çıkarması ve her gün ekmek alacak yoksulların mağdur olmaması gerekir. Bundan dolayı fırınımıza geniş kapasiteli fueloil ile çalışan jeneratör alınmıştır.

Yemen ve Afganistan’da bir lokma ekmek hayati derecede öneme haizdir ve bu projenin kesinlikle devam etmesi gereklidir.

Nr Ülke Bütçe Sayı
1 Jemen  €      108.000,00 720.000,00
2 Afghanistan  €        67.500,00 450.000,00
Totaal  €      175.500,00 1.170.000,00

Paylaş