2 Mayıs 2024

2024 Ramazan Yardım Programı başarıyla gerçekleştirildi

IHHNL her yıl Ramazan ayının başlamasından bir ay önce tanıtım kampanyasını başlatmaktadır. Ancak Ramazan ayında proje gerçekleştireceği ülkelerin tespitini ve bu ülkelerde hangi tür gıda yardımlarının dağıtılacağını ve hangi tür projelerin uygulanacağını en az 2 ay önce netleştirir. Bu bağlamda dünyanın 37 ülkesinde gıda, iftar ve yetimlere elbise dağıtım projeleri gerçekleştirmiştir.

Bereketli bir Ramazan Yardım Programı gerçekleştirmek için bütün tedbirler alınmış ve bütün hazırlıklar eksiksiz yapılmıştır.

Kampanya Dönemi Çalışmaları:

Ramazan Yardım Programı Kampanyası düzenlemek, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmanın yanı sıra toplulukta birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek için önemli bir fırsattır. Etkili bir yardım kampanyası düzenlemek için gerekli bütün çalışmalar yapılmıştır.

 • Yardımın temel amacı tespit edilmiş, Ramazan ayının mahiyetine ve ruhuna uygun projelerin sunumu yapılmıştır. Hali hazırda dünyanın en önemli sorunu gıda yetersizliği olduğu için kampanyanın ana eksenini gıda yardımları oluşturmuştur. Bunun yanında Ramazan ayının en önemli faaliyetlerinden olan iftar programlarının tanıtımına önem verilmiştir. Ayrıca Ramazan Bayramı nedeniyle yetimlerin ve yoksul çocukların sevinmesi için bayramlık elbise projeleri tanıtımı yapılmıştır.
 • Tespit edilen yardım projeleri ile alakalı afiş tasarımları yapılmış, kısa tanıtım filmleri hazırlanmıştır. Hazırlanan bu görseller başta sosyal medya kanalları olmak üzere çeşitli platformlarda düzenli olarak paylaşılmıştır.
 • 2024 yılı Ramazan yardımları kapsamında 2,4 milyon Euro civarında bütçe planlaması yapılmıştır. Tespit edilen bütçenin toplanabilmesi için tanıtım araçları en etkin bir şekilde kullanılmıştır. Hali hazırda kullandığımız sosyal medya sayfalarımızda sürekli ve düzenli olarak yayınlar yapılmıştır. Yapılan bu yayınlar ile geçmişte yaptığımız Ramazan yardımları görsellerini yayınlayarak gelecekte yapılacak yardımlara referans oluşturulmaya çalışılmıştır.
 • Geçmiş yıllarda Ramazan döneminde ortak projeler gerçekleştirdiğimiz dernekleri vakıflar, camiler ve okullar ile tekrar irtibat kurarak yeni dönemde tekrar beraber çalışma teklifleri iletilmiş ve birçokları ile ortak projeler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 11 kuruluş € 373.828,- bütçe ile IHHNL’nin Ramazan Yardımları Programına destek olmuştur.
 • Hollanda genelinde bulunan gönüllülerimiz harekete geçirilmiş ve her gönüllü kendi çevresinde tanıtım kampanyaları gerçekleştirmiştir. Bazı bölgelerde gönüllülerimiz bir araya gelerek iftar programları organize etmiştir. Bu bağlamda Amsterdam, Den Haag, Rotterdam ve Twente Bölgeleri’nde geniş katılımlı iftar programları gerçekleştirilmiştir.

Organize Dönemi Çalışmaları:

Ramazan Yardım Programı’nı etkili ve anlamlı bir şekilde gerçekleştirmek için bazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

 • Yardım projeleri gerçekleştirilecek ülkedeki partner kuruluşlar ile düzenli iletişimler kurularak yardım malzemelerinin alınması ve hazırlanması konusunda her aşama takip edilmiştir.
 • Ramazan ayında proje gerçekleştirilen her ülkeden proje teklif formları alınmış, bu formlar ve fiyatlar titizlikle kontrol edilmiş ve daha sonra banka ile ödemeleri yapılmıştır.
 • Yardımları alacak ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi konusunda partner kuruluşlar ve yerel yönetimler ile ortaklaşa çalışmalar yapılmıştır.
 • Yardım malzemelerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak dağıtılması için ülkelere gidecek tecrübeli ve görev bilincinde olan gönüllüler tespit edilmiştir.
 • Tespit edilen 74 gönüllü ile Eğitim Semineri gerçekleştirilmiştir. Bu seminerde, yardımların en güzel bir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, Yardım projeleri belgelerinin temin edilmesi, partner kuruluşların performansının değerlendirilmesi konularında bilgiler verilmiştir.
 • Ramazan ayının başlaması ile gönüllüler görev yapacağı ülkelere gitmeye başladılar. Farklı ülkelere farklı tarihlerde görevliler ulaştı ve Bayram Gününe kadar yardım dağıtımları devam etti.
 • Ramazan yardım görevlileri bulundukları ülkelerde gıda paketlerinin dağıtımlarına iştirak ettiler, iftar programlarını organize ettiler ve yetim ve yoksul çocuklara elbise dağıtımı gerçekleştirdiler.

Sonuç ve Değerlendirme:

Ramazan Yardım Programı sonuçlarını açıklarken, topluluğa şeffaf, anlaşılır ve etkili bir şekilde bilgi vermek önemlidir. İyi bir sonuç raporu veya açıklaması, programın başarısını yansıtmanın yanı sıra, bağışçılara ve katılımcılara teşekkür etmek ve gelecekteki yardım programları için destek ve ilgi uyandırmak açısından çok önemlidir. Bundan dolayı IHHNL, her projeden sonra başta mali rapor olmak üzere bütün verileri bağışçıları, gönüllüleri ve kamuoyu ile paylaşmayı prensip haline getirmiştir.

 • Ramazan ayı boyun toplanan yardımları, bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslayarak gönüllülere ve görevlilere düzenli olarak bildirmiştir.
 • Ramazan ayı sonunda toplanan bağış miktarları ve yoksul ülkelerde dağıtılan yardım malzemeleri sayıları öncelikle IHHNL Yönetim Kurulu’nda analiz edilmiştir.
 • Ramazan Yardım görevlileri ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda toplanan bağış miktarları, yoksul ülkelerde dağıtılan yardım malzemeleri sayıları grafikler ile açıklanmıştır. Ayrıca bu toplantıda görevlilerin raporları alınmış, Ramazan Yardım Programı kapsamında yapılan yanlışlar ve eksiklikler not alınmıştır.
 • IHHNL’nin çeşitli organlarında değerlendirilen Ramazan Yardım Programı sonunda website ve sosyal medyada yayınlanarak bütün bağışçıların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Grafiklerde de görüldüğü üzere 2024 yılında başarılı bir Ramazan Yardım Programı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 2,4 milyon Euro ile 37 yoksul ülkede 600 bin yoksula ulaşmış bulunmaktayız.

Ramazan yardımları, özellikle yoksul kesimler için birçok yönden fayda sağlar. Bu yardımlar, sadece maddi destekle sınırlı kalmayıp, manevi destek ve toplumsal birlik hissi de sağlar.

 • Gıda Güvencesi: Ramazan ayında yapılan yardımlar genellikle iftar ve sahur vakitleri için gıda paketleri şeklinde olur. Bu, düşük gelirli ailelerin gıda masraflarını azaltmalarına ve daha besleyici yiyeceklere erişim sağlamalarına yardımcı olur. Bu sayede, yoksullar için Ramazan ayı boyunca gıda güvencesi sağlanmış olur.
 • Sosyal Dayanışma ve Toplumsal Birlik: Ramazan, toplumun farklı kesimleri arasında dayanışmayı teşvik eden bir aydır. Yardımlar, zengin ve yoksul arasındaki mesafeyi azaltır ve toplumda birlik duygusunu güçlendirir. Bu birlik, yoksulların topluma daha sıkı bağlanmasını ve sosyal izolasyondan kurtulmalarını sağlar.
 • Manevi Destek: Ramazan ayı boyunca yapılan yardımlar, yoksul bireyler için manevi bir teselli ve moral kaynağı olabilir. Bu dönemde gösterilen ilgi ve alaka, yoksulların toplum içindeki yerini güçlendirir.
 • Kültürel ve Dini Faaliyetlerin İcrası: Ramazan yardımları sayesinde, yoksul Müslümanlar dini vecibelerini yerine getirme fırsatı bulur ve dini pratiklerini daha aktif bir şekilde sürdürürler. Bu, onların manevi hayatları için önemli bir destektir.

Coğrafi Köprülerin Oluşması: Ramazan ayı münasebetiyle maddi imkanı olan bölgelerden yoksul ülkelere giden görevliler sayesinde yeni dostluklar oluşur. Değişik coğrafyalar arasında manevi köprüler kurulur.

Paylaş