27 Aralık 2023

Yoksullara Sıcak Yemek Yardımı

Halihazırda dünyamızın en önemli sorunu açlık ve yetersiz beslenmedir. Bu konuda başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların korkutucu raporları yayınlanmaktadır.

IHHNL olarak bu önemli sorun karşısında kayıtsız kalmayarak her yıl birçok yoksul ülkede on binlerce yoksul aileye gıda yardımları yapmaktayız.

Gıda yardımlarımızın yanında son yıllarda ayrıca yoksullara sıcak yemek yardımları yapmaktayız. Ramazan ayında İftar Yemekleri adı altında vermiş olduğumuz yemek yardımlarını, şimdi senenin diğer aylarında da yapmaktayız.

2023 yılında 6 ülkede toplam 53030 yoksula sıcak yemek yardımı yapılmıştır.

Nr Ülke Miktar Sayı
1 Somali  €                 39.893,98 12600
2 Çad  €                 50.000,00 18000
3 Tanzanya  €                 22.500,00 6430
4 Etiyopya  €                   2.000,00 1000
5 Bangladeş  €                 30.000,00 14800
6 Filipinler  €                   1.000,00 200
  Toplam  €               145.393,98 53030

 

Bu yemeklerimizi halkın Medrese dedikleri yetim ve yoksul çocukların barındıkları mekanlarda vermekteyiz.  Çad, Tanzanya, Somali ve Afrika’nın birçok ülkesinde halkın Medrese dedikleri harabe şeklinde derme-çatma yerler vardır. Çocuklarını doyuramayacak kadar yoksul olan aileler, çocuklarını bu medreselere gönderirler. Çocuklar buralarda, bulurlarsa bir hasır üzerinde yatarlar, bulamaz iseler kuru toprak üzerinde yatarlar ve günlerini bu uygunsuz ortamlarda geçirmek zorunda kalırlar.   Bu medreselerde hocalar, kendi imkanları ile elde ettikleri yardımlar ile bu çocukların yemek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır ve bu çocuklara dini tedrisat verirler. Ancak çok zaman bu çocukların yiyecek ihtiyacını karşılayacak yardımlar bulunamaz ve bundan dolayı bu çocuklar dilenmek zorunda kalırlar. Dilenerek topladıkları paraları bir araya getirirler ve bunlar ile yemek ihtiyacını karşılamaya çalışırlar. Ve çoğu günler bu çocukların doyasıya yemedikleri zaman çok olur ve aç yatmak zorunda kalırlar.

Böyle bir ortamda bu sıcak yemek yardımı yoksullar için hayati öneme sahiptir. İmkanlarımız ölçüsünde sıcak yemek yardımı projemizi devam edecektir.

Paylaş