26 Şubat 2020

Uganda Fidan Projesi

Dünya ticaretinden %2,4 gibi düşük bir pay alan, nüfusunun %40’dan fazlasının günlük gelirinin 1 doların altında olduğu Afrika, gelir dağılımı açısından da oldukça dengesiz bir konumda bulunmaktadır. Özellikle Sahra altı Afrika ülkelerinin söz konusu göstergeler neticesinde dünya ekonomisinin bir hayli gerisinde bulundukları görülmektedir..

Dünyanın en eski geçim kaynağı olan tarım Afrika’nın kalkınmasında en önemli faktördür. Afrika’daki açlığın ve yoksulluğun önlenmesi için tarımsal projeler, hayati derecede öneme haizdir. Bir çok  Afrika ülkesinde iklim şartları ve toprak özelliklerine göre küçük ve büyük tarım projeleri yapmak mümkündür. Devletler ve sivil toplum örgütleri bütçeleri miktarınca tarımsal projeler yaparak, açlığın ve yoksulluğun önlenmesine katkıda bulunabilirler.

Hollanda IHH olarak, arazinin ve iklimin müsait olduğu bu ülkede tarım projesi kapsamında mango, ananas ve papaya meyve fidanları dikerek, yoksul halkın geleceğine yönelik çok önemli bir maddi  getirisi olan bir projeyi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Gerek ülke içi tüketiminde  ve gerekse yurtdışı ihracatında rağbet edilen bu meyvelerin fidanlarını arazileri olan ancak maddi imkanı olmayan yoksul köylülere dağıtmak suretiyle çok önemli kalıcı bir projeye imza atmış bulunmaktayız. 2012 yılında  17 bin ve 2016 yılında 11 bin toplam 28 bin adet ananas, mango ve papaya meyve fidanının dikimi gerçekleşmiştir.

Bir ananas meyve fidanı dikildikten 1,5 yıl sonra 2 adet meyve vermeye başlamaktadır. Ananas fidanı her yıl büyüdükçe meyve sayısı da artırmaktadır. Ancak bir ananas fidanı en fazla 2 metre kadar büyür ve yetişkin bir fidanda 3-4 adet meyve olur. Buna mukabil metrekareye fidan dikimi fazlar olur. Normal büyüklükte bir ananas meyvesi ülke içi pazarlarda €.1,- değerinde satılmaktadır.

Papaya fidanı da dikildikten 2 yıl sonra meyve vermeye başlar. Papaya ağacı her yıl büyüdükçe meyve sayısı artar. Yetişkin bir papaya ağacından yılda en az 50 adet meyve alınmaktadır. Bir papaya meyvesi 600 gr ile 800 gr arasındadır. Orta büyüklükteki bir papaya meyvesi ülke içi pazarlarda €1,-değerinde satılmaktadır.

Mango fidanı dikildikten 5-6 yıl sonra meyve vermeye başlamaktadır. Ağaç büyüdükçe her yıl meyve sayısı da artmaktadır. Mango ağaçları ceviz ağacı büyüklüğü kadar olur ve çok uzun yıllar meyve verirler. Yetişkin bir mango ağacından en az 150 kg meyve alınabilmektedir. Mango meyvesi Uganda için önemli bir ihracat meyvesidir. 1 kg mango ülke içi pazarlarda €.0,50,- değerinde satılmaktadır.

Bu bilgileri göz önünde bulundurarak, taşıma ve dikim masrafları dahil  €.1,- karşılığında diktiğimiz 28 bin adet fidanın 2 yıl sonra meyve vermeye başladığında yoksul Uganda halkına ne kadar büyük bir maddi katkı sağlayacağı apaçık görülmektedir.

Uganda Fidan Projemiz devam edecektir. Bu projemize destek veriniz ve sizin de dünyada dikili ağaçlarınız olsun.

Paylaş