9 Mayıs 2017

Su Kuyuları Projeleri

Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile ulusların devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya bağlıdır. Su kaynaklarının geliştirilmesi ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan katkı yapmaktadır. Öte yandan, nüfus ve ekonomik faaliyetler arttıkça birçok ülke hızla su sıkıntısı çeker duruma gelmekte ya da ekonomik gelişmeleri kısıtlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma politikası doğrultusunda, su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilinci yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası her düzeyde geliştirilmelidir.

• Yaklaşık 1,1 milyar insan temiz içme veya kullanım suyundan yoksundur.
• Her yıl yaklaşık 5 milyon insan temiz su ile ilgili hastalıklardan dolayı ölmektedir.
• 2025 yılında dünya nüfusunun üçte biri şiddetli derecede su sıkıntısı çekecektir.

Küçük yardımlar ile açacağınız su kuyuları ile binlerce insan temiz suya kavuşacaktır. Su gibi aziz ve hayati öneme sahip nimeti insanlara sunmamın bahtiyarlığını yaşayınız.

Hayırseverlerin IHH aracılığı ile yaptırdığı bu  su kuyularına istenirse kuyuyu yaptıran cemiyetin veya şahsın ismi yada istediği isim yazılmakta, kuyu bittikten sonra ropor hazırlanarak fotoğrafı ve bilgileri yardımseverlere gönderilmektedir.

Su Projeleri online bağış

Paylaş