25 Mayıs 2020

Somali ve Çad’da Mikro Kredi Yardım projeleri gerçekleştirdik

Somali dünyanın en fakir on ülkesi arasındadır. Yaklaşık 12,3 milyonluk nüfusun yüzde 43’ünün aşırı yoksulluk içinde (günde 1 ABD dolardan az) gelirle yaşamaya tutunmaktadır. İş gücünün yarısından fazlasının işsiz olduğu tahmin edilmektedir. Ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Somali’nin kişi başına gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) 284 ABD doları olup bu haliyle dünyanın beşinci en düşük seviyesinde bulunan ülkeler arasındadır. 12,3 milyonluk bir nüfusun yaklaşık 4,7 milyonu, insani yardıma muhtaç olarak hayatlarını idame ettirmektedir. Ülke, kuraklık ve sel baskınına eğilimli olduğundan sık sık doğal afetler yaşanmaktadır. 2011 yılında Güney’de yaşanan kuraklıkta 258.000 kişinin öldüğü kayıtlara geçmiştir. Doğal afetler ve iç savaş nedeniyle ülke içinde 1.1 milyon ve komşu ülkelerde 1 milyon mülteci çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmektedir.

Böyle bir ortamda insan hayatına dokunan ve kısa vadede gelir temin eden projeler gerçekleştirmek hayati öneme sahiptir. Bu manada gerçekleştirdiğimiz mikro kredi yardım projesi kapsamında Somali’de 10 yoksul aileye € 1000,- sermaye desteği ile küçük marketler açmış bulunmaktayız. Bu marketlerde ülkenin şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda temel yaşam maddeleri satılmaktadır. Sermaye desteği verilen ailelerin bilgi formları ve sattıkları ürünler partner kuruluş TAMKIN tarafından kayıt altına alınmaktadır. Bu kişilerin gelir ve giderleri partner kuruluş tarafından düzenli olarak kontrol edilmekte ve satılan ürünlerin yerine yenileri alınırken gerekli kontroller yapılmaktadır. Böylece partner kuruluş, market sahiplerinin ne kadar satış yaptığı ve ne kadar kazanç elde ettiklerini düzenli bir şekilde tesbit etmektedir.

Çad, Birleşmiş Milletler ve uluslarası kuruluşların raporlarında yayınlanan bilgilere göre  dünyanın en yoksul  5 ülkesi arasında bulunmaktadır. Çad’da, bir tarım ülkesi olmasına rağmen ekime elverişli arazilerin azlığı ile sanayi ve ticaret sektörünün çok geri ve zayıf durumda bulunması ekonominin gelişmesini önlemiştir. Mevcut endüstri kuruluşlarının çoğunun güneyde ve başşehirde toplanması bölgeler arasında dengesizliğe sebep olmaktadır. Sanayi sektörünün millî gelir içerisindeki payı sadece % 4 seviyesindedir. Böyle olunca açlık, yoksulluk ve işsizlik kronikleşmiş bir sorun olarak ortada durmaktadır.

Afrika ülkelerinin genelinde olduğu gibi Çad’da da halkın çoğunluğu, günlük ihtiyaçlarını halk pazarlarından karşılamaktadır. Halk pazarlarında satılan ürünler, daha çok insanların kendi yetiştirdikleri tarım ve hayvan ürünleri, kendi imal ettikleri ihtiyaç malzemelerinden oluşmaktadır. Böyle olunca satabilecek malzemesi olan herkes pazarlarda tezgah açabilmektedir.

Hollanda IHH olarak, Çad’daki partner kuruluşumuz OHAD ile beraber, başkent Encemine’deki halk pazarlarında, insanların en çok neye ihtiyaçları var ve en çok hangi ürünler satılır tesbiti için araştırmalar yaptık. Ayrıca bu pazarlarda satış yapan ehliyetli, tecrübeli ancak yoksul olan kişilerin tesbiti konusunda titiz bir çalışma yaptık. Yoksullar ve satabilecekleri ürünlerin tesbitini yaptıktan sonra, € 250,- sermaye ile 40 yoksul pazarcıya istediği ürünleri temin ettik. Bu yoksul aileler, kendilerine verilen bu küçük sermaye ile pazarlarda satış yapacaklardır. Bu yoksul ailelerin adres ve kimlik bilgileri, ayrıca sattığı ürünlerin listesi partner kuruluş tarafından kayıt altına alınmaktadır. Satışlar başladığı andan itibaren, sermaye yardımında bulunduğumuz  pazarcı yoksullar, düzenli olarak denetlenecek, durumları rapor edilecek ve ilgili kurumlarda değerlendirilecektir. Çad’da ilk sefer yapmış olduğumuz bu mikro kredi yardım projesinden olumlu neticeler alınısra, bu proje daha genişletilerek devam edecektir.

Yoksullara sürekli yardım vermek yerine, kendi geçimlerini temin edecek bu tür projeleri başka ülkelerde de  yaygınlaştırarak devam ettirmek istiyoruz.

Mikro Kredi Yardımı Yapılan Ülkeler ve Miktarlar

 

 

Paylaş