7 Aralık 2023

Partner Kuruluşlar ile Çevrimiçi Toplantı Yapıldı

IHHNL, yardım projesi gerçekleştirdiği ülkelerde, yardım kuruluşu statüsünde olan yerel sivil yardım kuruluşlar ile ortaklaşa çalışmaktadır. Partner kuruluşlar olarak nitelendirilen bu kuruluşlar, ihtiyaçların ve bölgelerin tesbitini yapmaktadır. Tesbit çalışması tamamlandıktan sonra proje teklif formları doldurarak IHHNL’den yardım talep etmektedirler. IHHNL yönetimi tarafından onaylanan projelerin ödemeleri yapılmakta ve partner kuruluşlar yardım projelerinin uygulamasını gerçekleştirmektedir. Yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması konusunda partener kuruluşlar çok önemli görev üstlenmektedir. Bu nedenle IHHNL, partner kuruluşlar ile düzenli bir şekilde itibatlarını devam ettirmektedir.

IHHNL, 7 Aralık 2023 tarihinde yardım projeleri gerçekleştirdiği 38 ülkede partner kuruluşlar ile çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya 37 ülkeden toplam 61 kişi iştirak etti. Ancak, ülkesinde yaşanan savaş nedeniyle internet erişimi olmadığı için Filistin çevrimiçi toplantıya katılamamıştır.

Çevrimiçin toplantının gündemleri:

  • Partner kuruluşların görev alanları ve mahiyeti
  • Proje teklif formlarının doldurulması
  • Proje belgelerinin temini
  • Proje belgelerinin yeni dijital portalda arşivlenmesi
  • 2024 Ramazan yardım programı

Çevrimiçi toplantı, partner kuruluşların dilek ve temennilerini anlatmaları ve akebinde IHHNL başkanı Ayhan Arslantaş’ın kapanış konuşması ile neticelenmiştir.

Paylaş