4 Ocak 2020

Meslek Kursları Projeleri

Gelişmekte olan ülkelerin yanında gelişmiş ülkelerin de en önemli sorunlarından biri olan yoksulluk, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Üzerinde görüş birliğine varılan bir tanımı bulunmamakla birlikte genel olarak yoksulluğu; insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak ödeme gücüne sahip olmaması durumu olarak tanımlayabiliriz. Dünyada toplam nüfusun 2.8 milyarı Dünya Bankası tarafından belirlenen 2$ yoksulluk sınırının altında hayatını sürdürürken 753 milyonu ise 1$ açlık sınırının altında yaşamaktadır. Güney Asya nüfusun %44’ü 1$ yoksulluk sınırı altında yaşmakta ve günde binlerce çocuk sadece açlık nedeniyle yaşamını yitirmektedir.

Eğitim ile yoksulluk arasında kısır döngü şeklinde ilişki mevcuttur. Yoksulluk arttıkça eğitim imkanlara erişim azalmakta, eğitim düzeyi düştükçe de yoksulluk artmakta ve böylece çıkılmaz bir döngüye girilmektedir.

Eğitimin tek bir amacı yoktur, aksine sosyal, ekonomik ve toplumsal her alanda hizmet vermektedir. Topluma faydalı insan yetiştirmek, onları yönlendirmek, bilgilendirmek, davranışlarını biçimlendirmek, nitelikli işgücü hazırlamak, toplumsal düzeni kurmak, eşitsizlikleri azaltmak, sağlık şartlarını iyileştirmek ve ekonomik büyümeyi hızlandırmak eğitimin amaçları arasında sıralanabilir.

Örgün eğitimin yanında yaygın eğitimin de yoksul ülkelerde geniş halk kitleleri üzerinde uygulanması gerekir. Yaygın eğitim, yoksulların daha hızlı gelir temin etme konusunda daha etkili bir yöntemdir. Başta meslek kursları olmak üzere, insan hayatını olumlu yönde etkileyen her türlü konularda kısa, orta ve uzun vadeli eğitim programları yapılabilir.

Hollanda IHH olarak, yoksulluğun giderilmesi konusunda gerekli olan ve gücümüzün yettiği kadarıyla bütün projeleri gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz. Yoksul ülkelerin ekonomik ve sosyal şartlarına göre gerekli araştırmaları yaparak uygun projeleri hayata geçiriyoruz.

Afrika ve Asya ülkelerinde insanlar fabrikasyon elbiselere fazla rağbet etmemekte, daha çok yerel kıyafetler giymektedir. Böyle olunca yerel kiyafet diken terziler ve terzicilik gelir getiren önemli mesleklerdendir. Bu neticeden hareketle  son 2 yıldır Çad ve Somali’de, bu yıl itibariyle Afganistan’da yoksullara yönelik terzilik kursları düzenliyoruz ve kurs sonunda başarılı olanlara dikiş makinası ve gerekli olan diğer malzemeleri veriyoruz. Böylece bir çok yoksula gelir temin edecek bir ekmek teknesi sunmuş oluyoruz.

Paylaş