3 Kasım 2011

Kurban kesim görevlileri toplantısı yapıldı

Hollanda IHH kurban kesim görevlilerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, kurban kesilecek bölgeler ve kesilecek kurban adetleri hakkında bilgiler verildi.  Ayrıca kurban kesim görevlilerinin evrak temini, rapor hazırlanması ve yola çıkıldığı andan dönüş anına kadar dikkat etmesi gerektiği hususlar üzerinde detaylı izahlar yapıldı. Toplantı sonunda herkes görevinin şuurunda ve birbirleriyle helalleşerek, görev yapacağı ülkelere gitmek üzere ayrıldılar.

 

Paylaş