8 Ekim 2018

Hollanda IHH bir kez daha Balkanlar’daydı

Dünyanın bir çok bölgesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başlamış bulunmaktadır. Maalesef dünyanın bir çok bölgesinde okul yaşındaki  milyonlarca çocuk eğitim imkanından yoksun yaşamaktadır. Yine dünyanın bir çok bölgesinde gerekli olan eğitim materyali olmadan milyonlarca çocuk okula gitmektedir.

Dünyanın 25 yoksul ülkesinde, gıda, yetim,  sağlık, su, sosyal destek, tarım ve hayvancılık projeleri gerçekleştiren Hollanda IHH eğitim konusunda da çeşitli projeleri yapmaktadır. Bu kapsamda okul inşaatları, okul tamirleri, yoksul öğrencilere okul çantası, ders kitapları ve kırtasiye yardımları gibi önemli eğitim projeleri gerçekleştirmekteyiz.

Hollanda IHH kurulduğu yıldan bu yana, özellikle Balkan savaşları döneminde Balkan ülkelerine hayati derecede önemli insani yardımlar yapmıştır. Balkanlar’daki gelişmeleri yakından takip etmiş ve yardıma ihtiyacı olan bölgelere ivedilikle yardımları her zaman ilk elden ulaştırmıştır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamış olması hasebiyle Sırbistan’nın Arnavut ve Boşnak Müslümanların çoğunlukla yaşadığı Sancak (Novi Pazar), Voyvodina ( Novi Sad) ve Preşova bölgelerinde 7 okulda toplam 1400 yoksul öğrenciye okul çantası ve kırtasiye yardımı yapmış bulunmaktayız.

Sırbistan eğitim sisteminde din kültürü dersleri seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Ana dillerinde din kültürü ders kitapları olmadığından Sırbistan’da yaşayan Arnavut Müslümanlar şimdiye kadar bu haklardan mahrumdular. Hollanda IHH olarak, bu eksikliği gidermek için Arnavutluk’taki partner kuruluşumuz ALSAR Vakfı ile beraber Arnavutça din kültürü kitapları hazırladık. Geçen yıl eğitim döneminin başlamasından bu yana toplam 8500 öğrenciye ana dillerinde din kültürü kitapları dağıtmış bulunmaktayız. Bu eğitim projelerimizle yoksul öğrencilerin eğitimine katkı yapmakla beraber Balkanlar’da milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmeye gayret ediyoruz.

Bu güzel projelerde maddi ve manevi katkısı olan hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz.

 

Paylaş