30 Ocak 2018

HAYIRSEVERLERİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Hollanda IHH olarak 2017 yılında çok başarılı ve bereketli bir çalışma gerçekleştirdik. Yöneticilerimiz, gönüllülerimiz ve hayırseverlerin gayretleri ile toplam € 3.144.641,- (Üç milyon yüzkırkdörtbin altıyüzkırkbir euro) yardım bütçesine ulaştık. Bu rakam ile bir öceki yıla göre % 50 oranında büyüme gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Bu bütçe ile 23 yoksul ülkede gıda, su, sağlık, yetim, sosyal destek, eğitim, tarım ve hayvancılık projeleri gerçekleştirdik.  Bu projelerimizden toplam 635 bin civarında yoksul istifade etti. Bu yoksulların duasını alan hayırseverlere ne mutlu!..

 

Paylaş