15 Şubat 2019

HAYIRSEVERLERİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

Hollanda IHH olarak 2018 yılında çok başarılı ve bereketli bir çalışma gerçekleştirdik. Yöneticilerimiz, gönüllülerimiz ve hayırseverlerin gayretleri ile toplam € 4.163.234,- (Dört milyon yüzaltmışüçbin ikiyüzotuzdört euro) yardım bütçesine ulaştık. Bu rakam ile bir öceki yıla göre % 32 oranında büyüme gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Bu bütçe ile 25 yoksul ülkede gıda, su, sağlık, yetim, sosyal destek, eğitim, tarım ve hayvancılık projeleri gerçekleştirdik.  Bu projelerimizden toplam 958 bin civarında yoksul istifade etti. Bu yoksulların duasını alan hayırseverlere ne mutlu!..

 

2018 MUHASEBE RAPORU İNDİR

 

 

Paylaş