19 Aralık 2014

Gazze’ye İlaç ve Sağlık Malzemesi Yardımı Yapıldı

Savaşların en acımasız neticesi insanların yaşam haklarını yoketmek veya sakat bırakarak sağlıksız yaşam sürmelerine sebep olmaktır. Savaşların insanlar üzerinde hem psikolojik ve hem de fiziksel olarak çok olumsuz etkileri vardır. Daha zor olan bir durum ise maddi imkansızlıklardan dolayı savaş sonrası yaraların sarılamaması, hastaların tedavi edilememesidir. İsrail’in son yıllarda Gazze’ye yaptığı saldırılar neticesinde on binlerce insan sakat kaldı ve yaralandı. Ancak asıl zor olan bu insanları tedavi edecek imkanlara sahip olamamaktır. Yıllarca süren ağır ambargo ve savaşlar yüzünden Gazze’de yeteri kadar  hastane, doktor, tıbbi cihaz ve ilaç mevcut değildir. En ağır yaralıların dahi mum ışığında narkozsuz ameliyat edildiklerini biliyoruz. Bu tablo insanlık için bir yüz karasıdır.

Hollanda IHH, ağır bombardımana maruz kalan Gazze’deki mağdurların acılarını bir nebze olsun dindirmek ve onların yaralarını sarabilmek için Gazze’deki hastanelere sağlık malzemeleri ve ilaç yardımında bulundu.

Paylaş