19 Şubat 2020

Gazze’de bir kardeş aileniz olsun

Filistin’nin Gazze bölgesinde 14 yıldır süren ağır ambargo nedeniyle 1,8 milyon insan açlık ve yoksullukla mücadele etmektedir. İnsanların çalışabileceği iş sahaları yok denecek kadar azdır. Memur olarak geçimlerini sürdürmeye çalışanlar da Gazze yönetiminin ekonomik sıkıntılarından dolayı düzenli maaşlarını alamamaktadır. Dolayısıyla bu kesimde yardıma muhtaç hale düşmektedir. Gazze bölgesinin en önemli geçim kaynağı tarım olmasına rağmen 2009 yılında yapılan savaşta İsrail’in bilhassa zeytin ve narenciye bahçeleri olmak üzere tarım alanlarının büyük bir kısmını harabetmesi bu sektörde çalışan insanları da açlık ve yoksulluğun pençesine itmiştir. Bütün bunlara rağmen Gazze’de hiç bir sektörde çalışmayan ve hiç bir geliri olmayan onbinlerce aile yaşamaktadır. Asıl yardıma muhtaç ve acilen müdahele edilmesi gereken bu insanlardır. Hayat pahalılığının dünyanın ortalamasının üstünde olduğu ve buna rağmen işşizliğin de dünyanın ortalamasının üstünde olduğu Gazze’de yaşam çok zor.

Hollanda IHH olarak, başta gıda projeleri olmak üzere Gazze’ye yönelik su, yetim, sağlık, eğitim, sosyal destek ve tarım projeleri ile yoksul halka yardımcı olmaya çalışyoruz. Bunların yanında “Kardeş Aile” projesi kapsamında Gazze’de hiç bir geliri olmayan fakir bir aileyi Hollanda’dan bir aile ile kardeş aile yapıyoruz. Bu bağlamda Hollanda’da bulunan kardeş aile IHH aracılığıyla her ay Gazze’deki kardeş ailesinin geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla €.60,- yardım yapmaktadır. Bu projeye dahil olan Hollanda’daki kardeş ailelere yardımda bulunduğu Gazze’li ailenin kimlik bilgilerini ve resimlerini gönderiyoruz. Ayrıca her yıl aile hakkında gelişim raporu gönderiyoruz.

Paylaş