19 Aralık 2012

Gazze Su Projesi

Gazze, Filistin’in Akdeniz sahilinde bulunan yerleşim bölgesidir. Uzunluğu 41 km ve genişliği ortalama 10 km olan 360 kilometrekare alana sahip bölgede takriben 1,7 milyon insan yaşamaktadır.  Nüfus yoğunluğu bakımından dünya ortalamasının çok üstünde bir yerleşim bölgesidir. 2007 yılından bu yana uygulanan ağır amborgo nedeniyle bölgede ekonomik sistem çökme noktasına gelmiştir. Ambargodan önce daha çok sanayi ağırlıklı olan ekonomi, daha sonraları tarıma dayalı hale gelmiştir. Ancak bu zaman zarfında işşizlik % 45 lere kadar yükselmiştir. İnsanların bir çoğu günlük 2 doların altında bir gelirle yaşamak zorundadır.

Böyle bir ortamda insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için elbette alt yapı hizmetlerine acilen ihtiyaç vardır.  Ancak bölgenin ekonomik şartları insanlara hizmet sunacak kurumların açılmasına ve altyapı çalışmalarının yapılmasına imkan vermiyor.  Özellikle insanın en temel ihtiyaç maddesi olan temiz su, bölgenin en önemli problemlerinin başında gelmektedir.  Ağır ambargounun neticesinde oluşan kötü ekonomik şartlar, yeni su projelerinin de yapılmasına engel teşkil etmektedir.

Hollanda IHH olarak, bölgenin en acil ve en önemli sorunu olan su sıkıntısının çözülmesi konusunda çok büyük bir projeyi hizmete sunmuş bulunmaktayız. Yoksul ülkelerde altyapı çalışmaları yapan T.C  Başbakanlığına bağlı Türk İşbirliği ve  Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TIKA) ile beraber,  toplam maliyeti  455 bin dolarlık  4 adet su proesini  Gazzeli’lerin istifadesine sunarak, çok önemli bir projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Gazze’nin Remal, Zeytun, Toffah 3 ve Toffah 4 semtlerinde yapılan su projelerinden toplam 110 bin insan istifade etmektedir. Bu önemli projenin maliyetinin tamamı Hollanda IHH hayırseverlerinin bağışlarıyla karşılanmıştır. TIKA sadece mühendislik ve yapım çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

Bu güzel projenin yapılmasına vesile olan Hollanda IHH hayırseverlerine çok teşekkür ediyoruz.

Paylaş