18 Aralık 2012

Etiyopya’da eğitime büyük yatırım

Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı IHH insana yapılan yatırımın insanlık için en güzel yardım kampanyası olduğunu düşünerek, maddi imkanlardan yoksun, eğitim imkanı olmayan bölgelere okullar yaptırmaktadır.

Ogedan, Etiyopya’nın doğusunda 8 milyon insanın yaşadığı, Etiyopya’nın batı bölgesine oranla daha kurak, kısmen çöl ikliminin tesiri olan, tarım ve iş imkanlarının olmadığı bir eyalettir. Eskiden Somali’ye ait bir bölgede de olması hasebiyle şu anda Etiyopya ve Somali arasındaki anlaşmazlıkların da merkezinde bir bölgedir. Bu sebepledir ki, sıklıkla iç kargaşalıkların yaşandığı bölgedir. Bunun neticesi olarak gerek devlet ve gerekse özel müteşebbislerin hiç bir şekilde yatırım yapmadıkları bir bölgedir. Bu ilgisizlikten eğitim kurumları da nasibini almıştır. Bundan dolayı eyalette okullaşma oranı çok azdır. Var olan okulların çoğu da eğitime elverişli olmayan tamamen baraka şeklindeki binalardan müteşekkildir. Böyle bir bölgeye modern bir okul kazandırmak, aynı zamanda eğitimli insan yetiştirmek demektir ki, bunun neticesinde  fakir insanların gelecek yıllarda ekonomik imkanlarını en güzel bir şekilde değerlendirerek açlıktan ve yoksulluktan kurtulmasına zemin hazırlayacaktır..

Bu nedenle Hollanda IHH, Afrika’nın en yoksul ve en büyük ülkelerinden biri olan Etiyopya’nın Ogedan eyaletinin başşehri Jig Jiga’ya 2000 öğrenci kapasiteli büyük ve modern bir yaptırmıştır. 2008 yılında temeli atılan okul inşaatı 2011 yılında tamamlanarak,  2011-2012 sezonunda eğitime başlamıştır. Ancak okulun resmi açılışı Hollanda IHH sekrteri Selami Yüksel ve Ogedan eyaleti yönetiminden bir çok üst düzey yetkilinin katılımıyla 25 Ekim 2012 tarihinde yapıldı. Öğrencilerin ve velilerin de katıldığı açılış merasimi coşkulu geçti.

Toplam maliyeti 750 bin dolar olan projenin 250 bin dolarını İslam Bankası finanse etti. Geriye kalan miktar ise IHH yardımseverleri tarafından finanse edildi

Ana okulundan başlayarak lise düzeyine kadar eğitim verilecek okulda ayrıca akşamları da kurslar ve mesleki eğitimler verilerek toplam 3500 bölge insanına tam kapasite hizmet vermektedir. Bu okulda resmi müfredatın yanında yavrularımıza dini tedrisatta verilmek suretiyle şuurlu bir nesil yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Paylaş