1 Aralık 2020

Damızlık Keçi Yardımı Projesi

Afrika yoksulluğun en çok yaşandığı kıtadır. Bu kıtada da en yoksul ülkeler, kuraklığın ve çöl iklimin yaşandığı ülkelerdir. Bu ülkelerin iklim ve coğrafi şartlarına uygun olarak kısa vadede yoksulun hayatına dokunacak kalıcı projeler yapmak çok önemlidir. Yoksul ailelere damızlık keçi yardımı yapmak kısa vadede yoksulun hayatına dokunan faydalı projelerden biridir. Zira keçiler zor ve kurak coğrafi şartlarda rahatlıkla beslenme alanları bulabilmektedir. Gerektiğinde kuru otlar, ağaç yaprakları ve hatta dikenli bitkiler ile beslenebilmekteler.  Ayrıca damızlık keçiler yılda 2 kez ve çok zaman ikiz yavrulamakta ve bundan dolayı çok hızlı çoğalmaktadır.

Besin değeri bakımından keçi sütü anne sütünden sonra en önemli içecek olması hasebiyle özellikle yoksul çocukların beslenmesi için çok önemlidir. Yeterince gıda maddelerine sahip olmayan yoksul aillerin çocukları keçi sütü ile rahatlıkla yaşamlarını idame ettirebilirler.

Hollanda IHH olarak, bütün bu özellikleri ve faydaları göz önünde buldurarak son 3 yıldan beri Afrika’nın bazı ülkelerinde damızlık keçi yardımı projeleri yapmaktayız. Her aileye 1 erkek ve 4 dişi keçi vermekteyiz. Damızlık keçi yardımı yaptığımız yoksul ailelerin kayıtları düzenli olarak tutulmakta ve partner kuruluşlarımız tarafından sürekli kontrol edilmektedir. Keçileri yoksul ailelere verirken, keçiler en az 20 adet oluncaya kadar kesmemeleri ve satmamalarını şart koşmaktayız. Ayrıca 20 keçi olduktan sonra 2 keçiyi geri alarak başka yoksul ailelere vermekteyiz. Böylece  sürdürebilir bir proje yapmakta ve ayrıca bu insanların da mallarını başkaları ile paylaşmasını öğretmekteyiz.

Şu ana kadar damızlık keçi yardımı yaptığımız ülkeler ve sayıları:

Paylaş