16 Kasım 2021

Çad’da Deve Mağduru Ailelere Sağlık Yardımı Yapıldı

Salgın hastalıktan dolayı develeri telef olan Çad’lı mağdur ailelere gıda, su ve sağlık yardımı yapıldı.

Dünyamızda birçok bölgede doğal afetler, salgın hastalıklar ve savaşlar etkisini artırarak devam etmektedir. Gün geçmiyor ki, bir bölgeden yeni bir afetin haberi gelmesin. Bu sefer afet haberi dünyanın en yoksul ülkelerinden Çad’dan geldi.

Çad’ın büyük bir bölümü çöllerden oluşmaktadır. Çöl ikliminde yaşayan insanların geçim kaynakları çok kısıtlıdır. Tarımsal ve ticari faaliyetler yok denecek kadar azdır.  Ancak çöl ikliminde sadece deve ve keçi beslemek mümkündür.  Bundan dolayı çölde yaşayan insanların geçim kaynaklarının ekseriyetini deve ve keçi besiciliği oluşturmaktadır.

Çad’ın çöl bölgelerinden yaşayan birçok aile geçimlerini deve besleyerek sağlamaktadır. Ancak bu yılın ilk aylarında nadir görülen bir salgın hastalık yüzünden onbinlerce deve telef oldu ve binlerce aile mağdur oldu. Mağdur olan bu aileler Çad’ın başkenti Encemine yakınlarında çaput ve otlardan yapılan derme-çatma barınaklarda çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışmaktadır. Bu insanların, başta temel gıda olmak üzere, acilen temiz su ve sağlık yardımlarına erişmesi gerekir. Aksi halde deve mağdurlarının yaşadığı bu kampta bir insani dramın yaşanması ihtimali çok yüksektir.

IHHNL’nin Çad’da bulunan partner kuruluşu OHAD, başından beri bu olayın takipçisi omuş ve gelişmeleri düzenli olarak IHHNL’ye bildirmiştir. Ağustos ayı içinde IHHNL olarak Stichting Rizq ile beraber kampta yaşayan 700 civrında yoksul aileleye gıda yardımı gerçekleştirdik. Ayrıca Stichting Bashiearah bu bölgede su kuyuları açarak deve mağduru yoksul ailelelere temiz su imkanı sağlamıştır.

Ayrıca IHHNL olarak, deve mağduru bu insanların yaşadığı kamp alanına bir sağlık çadırı kurduk. Bu sağlık çadırında mağdur insanlar düzenli olarak muayene edilmekte, gerekli ilaç yardımı yapılmakta ve ağır vakalar hastanalere sevk edilmektedir. Halihazırda bu sağlık çadırımız hizmete devam etmektedir.

Bütün bağışcılarımız ve gönüllülerimizden bu mağdur kardeşlerimizi unutmamalarını istirham ediyoruz.

 

Paylaş