10 Ekim 2022

Balkanlar Meslek Kursu Projesi

IHHNL, Balkanlar’da yoksul bayanlara yönelik model ve terzilik kursları gerçekleştirmektedir.

Balkanlar, Avrupa kıtasında olmasına rağmen yakın tarihte yaşanan savaşlardan dolayı hala siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanamadığı bölgelerdendir.  Bunun tabii sonucu olarak işsizlik ve yoksulluk oluşmaktadır.

Sırbıstan sınırları içinde bulunan, Kosova’nın kuzey sınır komşusu olan Arnavut azınlık müslümanların yaşadığı Preşevo, Balkanlar’da işsizlik ve yoksulluğun en bariz yaşandığı bölgedir.

IHHNL, 30 yıldır insani yaşam kalitesini yükseltmek adına dünyanın 35 ülkesinde çeşitli sosyal projeler gerçekleştirmektedir. Bu tür projelerin gerçekleştirildiği bölgelerden biri de Balkanlar’ın Preşevo bölgesidir.  Bu bölgede daha önce Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı (TIKA) tarafından başlatılan model ve terzilik kurslarını IHHNL devam ettirmektedir. Her 6 ayda 10 bayan kursiyere model ve terzilik kursu verilmektedir.  Bu kursların lokal, eğitmen ve malzeme masraflarını IHHNL karşılamaktadır. Kurs sonunda sertifikalarını alan bayanların bazıları kendi işyerlerini açmakta ve bazıları da konfeksiyon atölyelerinde çalışmaktadırlar. Böylece IHHNL, iş imkanlaırnın kısıtlı olduğu bu bölgelerde kalifiye meslek erbabı yetiştirerek istihdama katkı sağlamaktadır.

Kurulduğu günden beri insan yaşamının her alanına dokunan IHHNL, bağışcıların küçük yardımları ile büyük değişimler gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Paylaş