18 Mart 2019

Amansız savaşın girdabındaki Yemen!

Yemen, dünyanın en eski ülkelerinden birisidir. Bir çok peygambere  ev sahipliği yapmış, Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen Sebe, Ad ve Himyeri kavimlerine yurt olmuş bir bölgedir. Kabe’yi yakıp yıkmaya gelen zalim Ebrehe’nin ülkesidir. Zalim Ebrehe’nin ülkesi Fil Vakası’dan yıllar sonra Peygamber Efendimizin güzide sahabelerinden Muaz b. Cebel yönetiminde ilk İslam yurdu olan ülkelerdendir Yemen. Bundan sonra Yemen uzun yıllar barışın, huzurun, sevginin ve kardeşliğin yurdu oldu. İlim, irfan ve ahlaklarıyla dünyaya ışık tutan bir çok münevver şahsiyet yetiştirdi. Yemen yurdundan gelmiş ve Mekke’de şehadet şerbetini içerek, İslamın ilk şehidi makamına ulaşmış genç Ammar b. Yasir, meşhur hadis ravilerinden sahabe Ebu Hureyre, uzun yıllar idarecilik yapan Peygamberimizin en yakın arkadaşlarından Ebu Musa El Eşari, daha Peygamberimiz hayatta iken Yemen’de zuhur eden yalancı peygamber Esved-i Ansi’yi öldüren kahraman sahabe Feyruz b. Deylemi ve Peygamberimizi görmeden iman eden ve O’nu görme arzusuyla yanan Uveys b. Amr El Karani (Veysel Karani) sadece birkaç tanesi..

Yemen, Arap yarımadasının okyanusa sahil olan güney ülkesi olması hasebiyle başta Güney Asya ve Afrika olmak üzere dünyanın bir çok bölgesine Müslüman denizci tüccarlar, sufiler ve tebliğciler ile İslam’ın nurunu ulaştırmıştır. Yemen, bu yönüyle İslam dünyasında stratejik öneme haiz bir ülkedir. Hülafa-i Raşidin döneminden sonra İslam coğrafyasında yaşanan iç kargaşalıklar ve mezhep savaşlarından en çok Yemen etkilenmiştir. O tarihten bu zamana kadar belirli dönemlerde bu savaşlar mütemadiyen devam etmiştir. Adeta iç savaşlar Yemen’in kaderi olmuştur. Osmanlı Devleti’nin kudretli olduğu dönemlerde kısmen huzura kavuşan Yemen’de, İngiliz  işgaliyle tekrar iç savaşlar başlamıştır. İngilizler işgal ettiği dünyadaki bir çok coğrafyadan çekilirken Yemen’den çekilmiş, ancak Kuzey ve Güney Yemen olarak ikiye ayırarak fitne tohumunu atarak gitmiştir. Bu ayrılık yıllarca savaşın devam etmesine neden olmuştur. Ayrıca Yemen, dünyada cereyan eden soğuk savaş döneminde en çok etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Nihayet uzun zaman yaşanan bu iç savaşlar 1990 yılında Kuzey ve Güney Yemen’in birleşmesiyle son bulmuştur. Ne var ki, bu huzur ortamı uzun sürmedi ve 2010 yılında Tunus’ta başlayan ve “Arap Baharı” denilen halk ayaklanmalarından Yemen’de nasibini almıştır. İlk başta hak arama ve özgürlük isteyenlerin ayaklanması olan bu hareket zaman geçtikçe Yemen’de güç devşirmek isteyen küresel güçlerin kontrolüne girmiştir. Hali hazırda bu savaş, en acımasız bir şekilde devam etmekte ve her zaman olduğu gibi bu savaşta da kurbanlar, masum çocuklar ve halk olmuştur.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre bu amansız ve hırs savaşının ortaya çıkardığı tablo,  22 milyon kişi yardıma muhtaç hale geldi ve  8,4 milyon kişi ise açlık sınırında yaşamakta ve acil müdahale edilmez ise toplum ölümler yaşanacaktır. Her 10 dakikada bir çocuk yetersiz beslenme ve hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Samimi ve iyi niyetle yapılacak diplomatik gayretler kesinlikle bu amansız savaşı durdurabilir. Ama maalesef bu konuda samimi bir gayret yok ve uluslararası toplum ve insanlık Yemen konusunda da bir kez daha sınıfta kaldı.

Hollanda IHH olarak, iç savaş nedeniyle on binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın mülteci konuma düştüğü, açlıktan ölümlerin yaşandığı, insanların hayatta kalmak için ağaç yaprakları ve ot yemek zorunda kaldığı Yemen’e düzenli olarak yardımlarımızı ulaştırmaktayız. Son bir yıl içinde 3 sefer Yemen’deki muhtaç insanlara yardımlar ulaştırdık. En son Şubat ayı içinde Yemen’in Aden, Abyan, Lahj ve Taiz bölgelerinde aşağıdaki tabloda belirtilen 125 ton gıda maddelerini 4 bin yoksul aileye dağıttık ve bu yardımlarımızdan  takriben 24 bin civarında yoksul istifade etmiş oldu.

Nr Gıda maddesi Toplam (kg)/ (Lt) Toplam ton
1 Pirinç 51100 kg 51,1
2 Un 25550 kg 25,5
3 Sıvı yağ 20440 lt 20,4
4 Şeker 25550 kg 25,5
5 Süt tozu 2555 kg 2,5
Toplam 125 ton

 

Ayrıca adak, akika, sadaka ve şükür kurbanı olarak 20 deve kestik ve etlerini 200 yoksul aileye dağıttık ve bu et yardımında 1200 civarında yoksul istifade etti.

Yemen’deki mazlum ve mağdur halk için yardımlarımız devam edecektir.

 

 

 

Paylaş