25 Aralık 2021

30 Aileye 900 Ceviz Fidanı

Arnavutluk’ta hayata geçirdiğimiz Ceviz Fidanı Yardım Kampanyası kapsamında 900 ceviz fidanını toprakla buluşturduk. Belirlediğimiz 30 yetim aileye 30’ar ceviz fidanı temin ettiğimiz projeyi 15-20 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdik. Her 1000 metrekarelik alana 20 adet ceviz fidanının ekildiği Ceviz Fidanı Yardım Kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelerin istihdama katılmaları hedefleniyor.

Bölge iklimine uygun olarak seçilen yetişkin ceviz fidanları, ilk yıldan itibaren meyve vermeye başlıyor. Fidan büyüdükçe meyveleri çoğalıyor. Karasal iklim şartlarında, toprağa daha iyi adapte olması ve kar suyunu alması için en ideal ceviz dikim zamanının aralık ayı olduğu biliniyor. Mahsullerini kısa süre içinde alınacağı fidanlar, yetim ailelerine ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak.

Yoksul ülkelerde kalkınma gerçekleşmesi için tarım faaliyetleri büyük önem taşıyor. Dünya ekonomik yapısı incelendiğinde birçok azgelişmiş ülkede yoksulların önemli bir kısmının tarım sektörü bünyesinde bulunduğu görülüyor. Bu da yoksulluğun azaltılması için tarımsal gelişmenin gerekliliğine işaret ediyor. Birçok gelişmekte olan ülkede gelir dağılımı eşitsizliğinin ve yoksulluğun azaltılmasında geleneksel tarımda meydana gelen verimlilik artışlarının etkin rol üstlendiği biliniyor.

Hem çiftçilerin aile ekonomisine sağladığı katkı bakımından hem de bölge ekonomisindeki gelişime etkisinden dolayı tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi gerekiyor. Biz de Hollanda IHH olarak üstümüze düşeni yapmak için Arnavutluk’taydık. Yetim aileleri, bölge iklimine uygun ve tüketim bakımından çok değerli bir ürün olması nedeniyle ceviz fidanıyla desteklemeye karar verdik.

Yardım kampanyamıza destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz.

 

Paylaş