16 Aralık 2022

2022 yılı kış yardımı projelerimiz

Dünyamızda bir çok bölgede kış şartları çok çetin geçmektedir. Kış şartlarının çetin geçtiği yoksul ülkelerdeki insanlar bu dönemde daha çok mağdur olmaktadır. Başta tarım olmak üzere bir çok sektör kış aylarında faaliyet göstermedikleri için, bu dönemde yoksulluk daha derinleşmektedir. Kış şartlarının bulunduğu ülkelerde yoksullar gıdanın yanında kışlık giyecek ve yakacak gibi ekstra ihtiyaç malzemelerine gereksinim duymaktadırlar.

Uzun zamandır iç savaşların yaşandığı Suriye ve Afganistan gibi ülkelerde kış aylarında yaşam daha zorlaşmaktadır. Özellikle evlerini terkederek mülteci konumunda olan insanlar, soğuk kış aylarında derme-çatma çadırlar ve barakalarda yaşamak zorunda kalmaktadır. Çoğunlukla çocukların da bulunduğu çadırlarda yaşayan bu insanlara acil yardımların ulaştırılması gerekmektedir. Minik bedenlerin zorlu kış şartlarına dayanması çok zordur. Acilen tedbir alınmaz ise bu çocukların yaşamlarını yitirmesi kaçınılmaz olacaktır.

Ayrıca Türkiye’nin doğu bölgesinde kış şartları uzun ve çetin geçmesi dolayısıyla bu ülkede kış yardımları projesi gerçekleştirmeyiz. Bunun yanında Filistin’in Gazze bölgesinde kış aylarında kar yağmasa da, çadırlarda ve barakalarda yaşayan insanlar, kış aylarında battaniye ve kışlık elbiselere ihtiyaç duymaktadır.

IHHNL her zaman zor şartlardaki  zor coğrafyalara öncelikle yardım ulaştırmayı gaye edinmiştir. Bundan dolayı 2022 yılında 5 ülkede 650 ton kömür, 480 adet battaniye ve 2230 adet kışlık giyecek yardımı gerçekleştirmiştir.

 

Nr Ülke Bütçe Kömür Elbise Battaniye
1 Kırgızistan  €       15.000,00 110 110  
2 Moğolistan  €       20.000,00 412    
3 Türkiye  €       34.700,00 128 420  
4 Filistin  €       20.000,00   200 480
5 Lübnan  €       20.000,00   1500  
  Toplam  €     109.700,00 650 2230 480

Paylaş