2 Ocak 2020

2019 Acil Gıda Yardımlarımız

Dünyada 2 milyar kişi yoksulluk, 753 milyon kişi de aşırı yoksulluk içinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. “Küresel İnsani Yardım Raporu 2018” verilerine göre, insani yardıma muhtaç kişi sayısı ise 201 milyondan fazla.

Dünyada her yıl yapılan insani yardımların haritasını çıkaran İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü’nün “Küresel İnsani Yardım Raporu 2018” verilerine göre, dünya genelinde 134 ülkedeki 201 milyondan fazla insanın uluslararası insani yardıma muhtaç olduğu tahmin ediliyor.

Dünya nüfusunun 2 milyarı günde 3,2 dolardan daha az bir gelirle yaşamaya çalışan ve kriz riskiyle karşı karşıya kalan “yoksul”lardan oluşuyor. Bu kişilerin yüzde 47’si kırılgan veya çevresel açıdan savunmasız durumda bulunan ülkelerde yaşıyor.

Günde 1,9 dolardan daha az bir gelirle yaşamaya çalışan “aşırı yoksul” kişi sayısı ise 753 milyon. Söz konusu kişilerin de yüzde 59’u kırılgan veya çevresel açıdan savunmasız durumdaki ülkelerde bulunuyor.

Geçen yıl, çatışma, şiddet veya zulüm nedeniyle zorla yerinden edilen kişi sayısı da bir önceki yıla göre 2,9 (yüzde 4,5) milyon artarak 68,5 milyona ulaştı. Buna göre, ülke içinde yerinden edilen kişi sayısı 42,2 milyon, mülteci sayısı ise iltica talebinde bulunanlar hariç bir önceki yıla göre 2,8 milyon artarak 23,2 milyon oldu.

Hollanda IHH olarak, dünyamızda cereyan eden bu vahim tablo karşısında sessiz kalmayarak, gücümüz nisbetinde acil gıda yardımlarını acil ihtiyacı olan ülke ve bölgelere ulaştırmaya gayret ettik. 2019 yılında € 431.098,- bütçe ile 14 ülkede 14301 adet gıda paketi dağıttık ve bu yardımlarımızdan 71505 yoksul istifade etti.

 

 

 

 

Paylaş