4 Ekim 2023

Üniversite öğrencilerine burs yardımı yapıldı

“Kalkınmanın ve huzurun anahtarı eğitimdir”. Toplumların refah seviyesi eğitim düzeyleri ile doğru orantılıdır. Yani, eğitim seviyeleri yüksek olan toplumlar ekonomik ve sosyal gelişim yönünden de ileri düzeydedir. Eğitim düzeyi yeterli olmayan toplumlar, var olan yer altı ve yer üstü kaynaklarını yeterinde değerlendirme kapasitesine sahip olmadıklarından yoksulluğa mahkumdurlar. Şu anda  dünyada bulunan yoksulluk seviyesinde olan ülkelerin başlıca sorunu eğitim yetersizliğidir.

Bu kısa bilgi ile yoksulluğun teşhisini yaptığımıza göre, şimdi yoksulluğun tedavisine yönelik nasıl çalışma yapılması gerektiği üzerinde durmak gerek.

Yoksul ülkelerde eğitim seviyesinin düşük olmasının başlıca nedenleri,

  • Başta okullar olmak üzere eğitim kurumlarının yetersizliği
  • Eğitim materyallerinin yetersizliği
  • Eğitimci kadroların yetersizliği
  • Eğitime düzenli devam eden öğrencilerin yetersizliği

Yoksul ülkelerdeki eğitim seviyesinin düşük olmasının başlıca nedenleri ekonomik ve sosyal olduğu aşikardır. Buna rağmen kısıtlı imkanlarla ilk, orta ve üniversite seviyesinde eğitim alan öğrenciler de bulunmaktadır.

Yoksul ülkelerde, nüfuslarına oranla çok az denecek kadar üniversite öğrencileri, çok zor şartlarda ve çok kısıtlı imkanlar ile eğitime devam etmektedir. Her türlü engelleri aşarak üniversite eğitimi alan ve mezun olma durumunda olan öğrencilerin de maddi imkansızlıktan dolayı eğitimi yarıda bıraktığı veya yeterli puanı olduğu halde bir üst sınıfa devam edemediği hatta okulu bitirdiği halde diplomasını alamadığı bir gerçektir. Bu durumda olan öğrencilerin bir an önce diplomalarını alarak, bilgilerini ülke hizmetine sunmaları elzemdir. Ancak böylece Afrika’nın makus talihini değiştirmek mümkün olabilir.

Üniversite seviyesinde eğitim alan bir öğrencinin durumu, kısa zamanda meyvesi alınacak yetişkin ağaca benzemektedir. Bu ağacın bakımı düzgün yapılırsa kısa zamanda meyve alınacak, bakımı yapılmaz ise bu yetişkin ağaç kuruyacak demektir.

IHH-NL olarak, bu meyve ağaçlarını kurutmamak adına imkanlarımız dahilinde yoksul ülkelerde üniversite öğrencilere burs yardımları yapmaktayız. Bu kapsamda, Arnavutluk’ta, Kırgızistan’da, Çad’da ve Türkiye’deki Doğu Türkistanlı öğrencilere burs yardımları yaptık.

Aylık olarak yapacağınız € 35,- burs yardımı,  sizin için küçük miktar olabilir ama, bu yardımınız, yoksul ülkelerin makus talihini değiştirecek büyük değişimlere sebep olacaktır.

Burs yardımı yapılan üniversite öğrencilerin bilgileri ve her yıl öğrenci hakkında rapor sponsor hayırseverlere gönderilmektedir.

Burs yardımı mürcaat: https://ihhnl.org/tr/ogrenciler/

 

Paylaş