25 Ocak 2019

Tarım ve Hayvancılık Projelerimiz

Bilindiği üzere, Dünya ülkeleri arasında, zenginlik düzeyleri açısından, önemli farklılıklar vardır. Bu ülkelerden zengin olanlarına gelişmiş, fakir olanlarına ise azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler, denilmektedir.

Esasen, bugünün gelişmiş ekonomileri sanayi devrimlerini başarmadan önce, bir tarım devrimi aşamasından geçmişlerdir. Başka bir deyişle, ekonomik kalkınmada tarım sektörü, diğer sektörlerin gelişmesinden önce kalkınmış ve ikinci ve üçüncü sektörlerin gelişmesinde, yardımcı olmuştur. Tarım sektöründe kaydedilen bu gelişme, toprak reformları ile başlamış ve önce geleneksel tarım, sonra modern ve makinalaşmış tarım şeklinde, kendini göstermiştir.

Tarım bir ülkenin gelişmişlik ve dışa bağlılık konusunda önemli bir faktördür. Bu faktörü önemseyen ülkeler dünya ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Ekonomisi gelişmiş ülkelere bakıldığında (ABD, Rusya, Japonya, Çin, Hollanda, Fransa, İtalya, Avustralya, Brezilya) gibi ülkeler tarıma önem veren ekonomisi gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdir.

Geri kalmış ülkelerin en çok olduğu Arfika kıtasında tarım, yoksulluğu ve açlığı azaltmak için büyük potansiyele sahiptir. Son yıllarda gelişmiş ülkelerden ve Sivil Yardım Kurluşlarından gelen bilgi ve yardım desteği ile tarım sektörü başlattığı reformlar ile  yavaş yavaş ilerlemektedir ama yakın tarihte hızlanacağı kesindir. Dünya Bankasına göre tarım Afrika’nın GYSİH’e %32 katkıda bulunur ve işgücüne %65 istihdam sağlar.

Hollanda IHH olarak, yukarıdaki bilgileri dikkate alarak yoksul ülkelerde küçük bütçeler ile çok önemli tarım ve hayvancılık projeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu manada 2018 yılında 986 aileye tarımsal destek sunduk ve bu destekten 5 bin civarından yoksul istifade etti ve ediyor.

 

 

 

Paylaş