25 Ağustos 2011

Sizin de Somali’de bir yetiminiz olsun!..

Uluslararası İnasani Yardım Teşkilatı (IHH)’nın en önemli faaliyetlerinden biri de yetimler projesidir. Bir çok bölgede yetimevleri açarak yetimlerin yemek, barınma, giyecek ve eğitim masrafları dahil bütün ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Ayrıca bazı yetimleri de akrabalarının yanlarına yerleştirerek, yetimlere bakan aileye maddi yardım yapmaktayız. Bu çalışmalarda hedefimiz: öncelikle açlık ve yoksulluk çeken bölgeler ile savaş bölgelerindeki yetim çocukları organ mafyalarından, insan tacirlerinden, misyonerlerin tehlikelerinden koruyarak güvence altına almak, onların yetişme çağında ihtiyaç duydukları güven ve merhamet duygularını bir nebze olsun karşılamaktır. Güvenlik sorunu olmayan savaş bölgeleri dışındaki yerlerde ise bu çocukların eğitimlerine destek olarak ülkelerinin ya da yaşadıkları bölgelerin geleceğine katkıda bulunacak bir nesil yetişmesinde payımız olmasını istiyoruz. Bu meyanda kuraklık nedeniyle açlık ve yoksulluğun pençesinde kıvranan Somali’de de yetimlere yönelik önemli çalışmalarımız mevcuttur. “Yetim Kardeş Aile” projesi çerçevesinde, Somali’li yetimlere her ay düzenli olarak yardımlar yapmaktayız. Hollanda’dan bir aileyi Somali’li yetimin ailesi ile kardeş aile yaparak, kardeş olan Hollanda’lı aileden alınan aylık €.30,- Somali’li yetime ulaştırmaktayız. Ayrıca bakımı üstlenilen yetimin kimlik bilgilerini ve resmini kardeş olan aileye göndermekteyiz. Siz de Somali’li bir yetime sahip çıkınız ve onların sahipsiz olmadıklarını gösteriniz.

 

Paylaş